Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Już 23 listopada 2021 r. odbędzie kolejna edycja święta stali – III Dzień Stali odbędzie się pod hasłem “Stal bez granic”, bo takie właśnie będzie to wydarzenie – poruszające zróżnicowane tematy wykorzystania stali jako nowoczesnego materiału budowlanego w szybko zmieniającym się świecie, ale też przygotowane z naciskiem na trendy ekologiczne i zrównoważony rozwój.

Formularz zgłoszenia: https://www.budujzestali.pl/blog/iii-dzien-stali-konferencja-on-line-23-listopada-2021-r/

buduj ze stali

Budownictwo baner

Miło nam poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) wydała pozytywną ocenę kierunku Budownictwo prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. To potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku.

 PKA dokonuje cyklicznej oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie wyższe. Od wyników oceny uzależniona jest możliwość prowadzenia kształcenia na danym kierunku.

Tym razem ocenie programowej poddano kierunek Budownictwo (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim). Zespół oceniający, na którego czele stała prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina z Politechniki Krakowskiej, przeprowadził wizytację w dniach 19-20 kwietnia br. Zespół oceniał programy studiów i standardy kształcenia na kierunku, kadrę dydaktyczną i naukową, infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji programu studiów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienie, wsparcie studentów w procesie uczenia się.

Efektem jest raport zawierający ustalenia zespołu oceniającego. – Jestem zbudowana tym raportem. Zawarte w nim ustalenia są bardzo pozytywne – przyznaje rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

Uchwała Nr 683/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku budownictwo prowadzonym na Politechnice Koszalińskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

UWAGA STUDENCI !

Rusza IV edycja programu POWR->

dziekan m

Z dwóch powodów. Po pierwsze, mniejsza liczba studentów, to szansa na częste kontakty z nauczycielami akademickimi, nie tylko w ramach konsultacji ale również podczas zajęć.

Małe grupy laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe pozwalają nauczycielom na bardziej wnikliwą analizę wykonywanych przez studentów prac. W konsekwencji, studenci mają okazję weryfikować swoją wiedzę i umiejętności w bezpośrednim kontakcie.

Studenci są traktowani podmiotowo, co w przypadku dużych uczelni, na których studiuje  tysiące studentów, jest mocno ograniczone.  Po drugie, wprowadzona w 2018 roku ustawa o szkolnictwie wyższym zmieniła zasady  funkcjonowania polskich uczelni. Obecnie, rozwój uczelni w dużej mierze jest uwarunkowany  uzyskaną  kategorią naukową, jako wynik  ewaluacji  aktywności naukowej  w okresie czterech ostatnich lat. 

Dwa  spośród trzech  kryteriów są decydujące tj. publikacje oraz wykonane projekty badawcze.  W rezultacie uczelnie promują pracowników, którzy aktywnie działają w obu obszarach nie zawsze zbieżnych z praktyką  zawodową.

W przypadku kierunków kształcenia  związanych z branżą budowlaną problem kompetencji zawodowych,  pracowników prowadzących tzw. przedmioty kierunkowe,  jest szczególnie istotny

Pozycja  absolwentów  wchodzących po studiach na rynek pracy w dużym stopniu  zależy  od ich wiedzy praktycznej zdobytej podczas zajęć.  

Dlatego  tak ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają pracownicy posiadający stosowną wiedzę popartą np. posiadanymi uprawnieniami budowlanymi.  Wydział ILŚiG PK zatrudnia obecnie wielu specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe  wymagane w branży budowlanej, co czyni nas jednym z najmocniejszych wydziałów  o profilu budowlano-instalacyjno-geodezyjnym w Polsce.

Studia na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane są gwarancją przyszłego zatrudnienia i rozwoju zawodowego.
 
Absolwenci kierunku Sieci i Instalacje Budowlane otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i są poszukiwani jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych, zajmując się ogrzewnictwem, klimatyzacją, wentylacją, wodociągami, kanalizacją, gazownictwem, uzdatnianiem wody, ochroną atmosfery, odnawialnymi źródłami energii, usuwaniem i przetwarzaniem odpadów itd. Absolwenci są cenionymi pracownikami w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i firmach wykonawczych, jednostkach planowania przestrzennego, organach planowania i kontroli inwestycji.
 
Przejdź do góry