Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin

- - - - -

Najlepsze doktoraty z chemii

Komitet Chemii Analitycznej PAN ogłosił konkurs "Najlepsze Doktoraty" (edycja 2017).
Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie droga elektroniczna do dnia 13.01.2017.
Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu.
Materiały należy przesyłać na adres: prof. dr hab. Maciej Jarosz - mj@ch.pw.edu.pl

 - - - - -

Dzień dobry biznes

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Politechnika Koszalińska
zapraszają studentów oraz absolwentów na seminarium

"Dzień dobry biznes",

które odbędzie się 6 grudnia w kampusie PK przy ul. Kwiatkowskiego 6e,
sale 10A i 20A, w godz. 11-14.

Bliższe informacje o seminarium w zaproszeniu

- - - - -

NOKIA na Politechnice Koszalińskiej

 

 Zamieszczone na polecenie Prodziekan ds. Nauczania - dr inż. D.Usidus

- - - - -

Konferencja naukowa BalCon 2017

Konferencja The 1st Baltic Conference for Student and Young Researchers - BalCon 2017 jest skierowana do studentów i słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Budownictwo.

Tematyka konferencji ma na celu rozpropagowanie wyników badań naukowych, zacieśnienie współpracy naukowej i wymianę doświadczeń ludzi rozpoczynających karierę naukową w specjalnościach: budownictwo drewniane, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe oraz technologia i zarządzanie w budownictwie.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Dom Drewniany. Jednym z Patronów Konferencji jest Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej - dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK.

Dodatkowe informacje na temat konferencji:

- - - - -

Matlab - licencja ogólnouczelniana TAH dla wszystkich

Politechnika Koszalińska zakupiła ogólnouczelnianą licencję Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów. Oprogramowanie można zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję TAH można wykorzystywać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne.

Więcej informacji w załączniku na stronie UCTI - www.ucti.tu.koszalin.pl

- - - - -

Informator Politechniki Koszalińskiej dla kandydatów na studia

Nasza Uczelnia wydała informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017.
Część informatora dotycząca oferty naszego Wydziału oraz innych ważnych informacji dla kandydatów
jest dostępna w naszym serwisie: informator-2016.pdf
Oferta Wydziału jest systematycznie aktualizowana na stronie: Oferta Wydziału.

 

- - - - -

Free business joomla templates