ZARZĄDZENIE Nr 48/2018 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2018 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2018/2019

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2018/Zarzadzenie_Nr_18-48.pdf