ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych i prac doktorskich z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2019/Zarzadzenie_Nr_19-04.pdf