Opublikowano na stronie wydziału harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych w  semestrze  letnim 2018/2019.

Harmonogram zjazdów w semestrze letnim 2018/2019 (pdf)