Dziekan i Rada Wydziału zapraszają na naukowe seminarium habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Elżbieta Szafranko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawi referat pt. „Wariantowanie inwestycji budowlanych. Wielokryterialna ocena koncepcji projektowych z wykorzystania teorii podobieństwa”.
Seminarium odbędzie się w dniu 31.01.2019 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału WILŚiG (sala 102C).