Dziekan WILŚiG PK zaprasza na seminarium habilitacyjne  podczas którego Pan dr inż. Waldemar Wnęk z Wydziału Inżynierii i Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przedstawi referat pt.

 „Wypływ technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych”

 Seminarium odbędzie się w dniu 05.03.2019 r. o godzinie 1200 w sali posiedzeń Rady Wydziału WILŚiG (sala 102C).