Ogłoszenie
W dniu 19.04.2019r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala 102C) odbędzie się naukowe seminarium wydziałowe, podczas którego Pani mgr inż. Agnieszka Maliszewska z Zakładu Sieci i Instalacji Sanitarnych przedstawi prezentację pt.

"Badanie wpływu emisji NOx z urządzeń gazowych na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych"

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego. Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Alexander Shkarovskiy.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.