UWAGA DOKTORANCI !

Doktoranci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji semestru 5 w roku ak. 2019/20 zainteresowani udziałem w projekcie "Zintegrowani" Moduł Studiów Doktoranckich proszeni są o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2019r.

Dokumenty przyjmowane są:
Dziekanat WILŚiG. ul.Śniadeckich 2, Budynek C, pokój 104 C, p. Teresa Radosz w godz. od 9 do 14.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej projektu: http://ww.power.tu.koszalin.pl zakładka: Dokumenty Rekrutacyjne, oraz ze strony internetowej http://wilsig,tu.koszalin.pl zakładka: Studia Doktoranckie (pkt. 1-3).