Na stronie wydziałowej opublikowano nową wersję harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/2020.