Na stronie wydziałowej opublikowano harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim 2019/2020.