Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XVII Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki.
Konferencja, organizowana pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Koszalińskiej, stanowi od wielu lat forum wymiany informacji naukowej oraz inżynierskich doświadczeń badawczych młodych osób ze wszystkich wydziałów Politechniki Koszalińskiej i uczelni zamiejscowych. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. technologii budowy maszyn, modelowania i symulacji układów mechanicznych, napędów i sterowania maszyn, termodynamiki i mechaniki płynów, mechatroniki maszyn i pojazdów, robotów i manipulatorów, techniki rolno-spożywczej, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, architektury, energetyki, wzornictwa przemysłowego, technologii żywności, elektroniki i elektrotechniki, ochrony środowiska, inżynieria produkcji. W tym roku zakres konferencji został rozszerzony dodatkowo o zagadnienia naukowe z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska oraz geodezji.

W trakcie konferencji planowane są sesje plenarne oraz sesja plakatowa. Równolegle prezentować się będą koła naukowe Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Szczegółowe informacje dot. konferencji można znaleźć pod adresem: http://ksimpn.tu.koszalin.pl

W związku rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID‑19 wśród społeczności akademickiej, zmianami w funkcjonowaniu Uczelni oraz troską o bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w Konferencji KSiMN, Komitet Organizacyjny jest zmuszony był do zmiany terminu wydarzenia.

Obecnie planowanym terminem konferencji jest LISTOPAD 2020. Jak tylko uda się określić dokładną datę, informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
W zależności od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju, forma konferencji może zostać zmieniona na zdalną (on-line). Prace nad publikacją monografii przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prosimy o przesyłanie prac autorskich. Ze względu na przesunięty termin konferencji, Rada Programowa i Komitet Organizacyjny ustaliły nowy termin składania zgłoszeń i przesyłania artykułów - 31 sierpnia 2020.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny