UWAGA!!!

W związku z zarządzeniami Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 32/2020 i nr 33/2020 w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej,  zostały utworzone plany zajęć dla zajęć prowadzonych w kontakcie bezpośrednim. Poniżej zarządzenie, załączniki oraz plany.

Zarzadzenie_nr_20-33.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_20-33.pdf

Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_20-33.pdf

 Plany zajęć w kontakcie bezpośrednim - studia stacjonarne

  1. Budownictwo
  2. Inżynieria Środowiska
  3. Geodezja i Kartografia

Plany zajęć w kontakcie bezpośrednim – studia niestacjonarne

  1. Budownictwo
  2. Inżynieria Środowiska
  3. Geodezja i Kartografia