Informujemy, że w wyniku głosowań tajnych na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w dniu 16.06.2020 r. podjęto uchwały w sprawach:
 
  1.  Przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Lehmanna - uchwała została przyjęta jednomyślnie.
  2.  Projektu uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport Panu mgr. inż. Markowi Lehmannowi - uchwała  została przyjęta jednomyślnie.
  3. Wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Lehmanna nt. "Nośność na ścinanie belek z fibrokompozytu na bazie piasków odpadowych" - uchwała została przyjęta większością głosów.

 Publiczna obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Lehmanna była pierwszą, historyczną obroną rozprawy doktorskiej prowadzoną w trybie online na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz Politechnice Koszalińskiej.