Logo Power

UWAGA !

Rusza rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli akademickich z kierunku Geodezja i Kartografia /WILŚiG/ w roku ak. 2020/21

Dokumenty można składać w pokoju 107C do dnia 12 października 2020 r.
Wymagane dokumenty i regulamin – w załączniku

Opis szkolenia:

Szkolenia specjalistyczne: Wykorzystanie języka Python do analizy danych przestrzennych i analiz sieciowych z zastosowaniem Machine Learning

Cel:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji informatycznych kadry dydaktycznej w zakresie programowania w środowisku Python. W szczególności wykorzystanie go do analizy danych przestrzennych i analiz sieciowych z zastosowaniem uczenia maszynowego.
Liczba uczestników szkolenia – 2 osoby

Szkolenie adresowane do osób prowadzących kursy geoinformatyczne (Fotogrametria, SIP, GIS, Techniki pozyskiwania danych obrazowych) i posiadających doświadczenie w podstawach programowania

Osoby zgłaszające się do rekrutacji na wymienione szkolenie powinny prowadzić zajęcia dydaktyczne, w których będą mogły w przyszłości wykorzystywać nabytą wiedzę.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin modułu 6 -kadra dydaktyczna
  2. Ankieta zgłoszeniowa
  3. Formularz danych uczestnika
  4. Opinia przełożonego
  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  6. Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu kompetencji dydaktycznych