Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnego nauczania, decyzja ta obowiązuje do odwołania.