ksib 4 www 1000

 
Decyzja o utworzeniu nowego kierunku Sieci i Instalacje Budowlane, wynika przede wszystkim z zainteresowania młodych ludzi technicznymi aspektami dostawy i dystrybucji mediów typu gaz, woda i ciepło oraz odbioru i zagospodarowania odpadów stałych i płynnych.
 
Rozwinięte w programie kształcenia kwestie projektowania i wykonawstwa infrastruktury sanitarnej w sposób zasadniczy odróżniają ten kierunek od kierunku Inżynieria Środowiska, który dodatkowo uwzględnia niezmiernie ważne, aczkolwiek obszerne zagadnienia ochrony gleby, wody i powietrza.
 
Podejmując wysiłek związany z uruchomieniem kierunku Sieci i Instalacje Budowlane, kierowaliśmy się sygnałami z rynku pracy, które świadczą o dużym zainteresowaniu, między innymi sektora budownictwa ogólnego i przemysłowego, absolwentami uczelni technicznych o specjalności w zakresie sieci i instalacje sanitarne.