Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

UWAGA !!!

RUSZA REKRUTACJA DO MODUŁU PROGRAMÓW STAŻOWYCH

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej: POWR.03.05.00-00-Z219/17

DOTYCZY STUDENTÓW SEM. 5 i 6 NA KIERUNKACH:

BUDOWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dokumenty przyjmowane są w dniach 1 – 29 marca w pokojach:

104B  - dr Michał Baran – kierunek Inżynieria Środowiska

211C – dr inż. Maciej Król – kierunek Budownictwo

W I edycji – 2018/2019 – w ramach modułu programów stażowych przygotowano

18 miejsc – kierunek Budownictwo

6 miejsc – kierunek Inżynieria Środowiska

Przy rekrutacji obowiązuje lista rankingowa (zgodnie z regulaminem – liczy się średnia z ocen z poprzedniego roku, przynależność do kół naukowych, samorządu, itp.).

Czas trwania stażu: 1 miesiąc (nie łączyć z praktyką zawodową) – 120 godzin, tygodniowo minimum 20 godzin.

Staże mogą odbywać się w miesiącach: od czerwca do września.

Studenci skierowani na staż otrzymują wynagrodzenie, ponadto mogą ubiegać się o zwrot kosztów wynajęcia stancji (do wysokości 320 zł/mc) oraz zwrot biletu miesięcznego na dojazdy do miejsca stażu, a także potrzebne badania lekarskie i ubezpieczenie.

Potrzebne dokumenty do rekrutacji:

  •  załącznik 1 – ankieta zgłoszeniowa i deklaracja uczestnictwa
  •  załącznik 2 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  •  załącznik 3 – formularz danych uczestnika
  •  załącznik 4 – ankieta przed otrzymaniem form wsparcia

pakiet dokumentów (zip)

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u pana Króla i pana Barana.

Dziekan WILŚiG PK zaprasza na seminarium habilitacyjne  podczas którego Pan dr inż. Waldemar Wnęk z Wydziału Inżynierii i Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przedstawi referat pt.

 „Wypływ technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych”

 Seminarium odbędzie się w dniu 05.03.2019 r. o godzinie 1200 w sali posiedzeń Rady Wydziału WILŚiG (sala 102C).

UWAGA !

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROGRAMU UNIJNEGO

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej: POWR.03.05.00-00-Z219/17

DOTYCZY STUDENTÓW SEM. 5 i 6 NA KIERUNKACH:

BUDOWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dokumenty przyjmowane są w pokoju 107C w dniach 1 – 6 marca

Dokumenty do pobrania:

Informacja o zakwalifikowaniu – 7 marzec

Więcej ->

Dziekan i Rada Wydziału zapraszają na naukowe seminarium habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Elżbieta Szafranko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawi referat pt. „Wariantowanie inwestycji budowlanych. Wielokryterialna ocena koncepcji projektowych z wykorzystania teorii podobieństwa”.
Seminarium odbędzie się w dniu 31.01.2019 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału WILŚiG (sala 102C).

Opublikowano na stronie wydziału harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych w  semestrze  letnim 2018/2019.

Harmonogram zjazdów w semestrze letnim 2018/2019 (pdf)

ZARZĄDZENIE Nr 48/2018 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2018 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2018/2019

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2018/Zarzadzenie_Nr_18-48.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych i prac doktorskich z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2019/Zarzadzenie_Nr_19-04.pdf

Dzień Piły

Drogi Studencie,

W imieniu redakcji miesięcznika "Builder" serdecznie zapraszamy Cię do udziału w Konkursie dla Młodych Inżynierów. Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji Konkursu znajdziesz w linku:  http://buildercorp.pl/2018/10/09/najwazniejsze-informacje-o-kdmi-2018/. W ramach zadania Wyzwanie Młodego Inżyniera  możesz zgłosić projekt dyplomowy lub inną pracę powstałą podczas studiów. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Organizatorzy zapewniają możliwość prezentacji projektu przed wybitnymi inżynierami oraz szansę na zdobycie pracy w najbardziej rozpoznawalnych na rynku firmach z branży budowlanej. Zarejestruj się do udziału w Konkursie dla Młodych Inżynierów: http://b4f.buildercorp.pl/Events/Details/76

 

Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia WILŚiG

Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji - listopad 2018 roku, aula 101B Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.

  • Przywitanie gości przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Wiesławę Głodkowską, prof. PK
  • Wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Koszalińskiej prof. dr. hab. inż. Witolda Gulbińskiego
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału
  • Wręczenia stopni naukowych
  • Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
  • Wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Pawła Łukowskiego

 Zdjęcia z uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia WILŚiG

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - 2-9 lutego Kielce 2019

 

 AKTUALNE ZAGADNIENIA ODNAWIALNEJ ENERGETYKI, BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

Konkurs "Power Tower 2018"

Przejdź do góry