Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Rekrutacja na studia 2018/2019

  Budownictwo  ::  Inżynieria Środowiska  ::  Geodezja i Kartografia

 

Telefon do komisji rekrutacyjnej 94 34 78 527 

Atrakcyjne, dotowane szkolenia dla studentów.

Informacje ogólne o projekcie

 Z dniem 1 września 2018 r. Politechnika Koszalińska rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020 pn. „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”.

przewiń->

Organizacja roku akademickiego i harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych

 

 

Seminarium Naukowe 14-09-2018

4th CECEM

3 – 7 June 2019, Koszalin, Poland

Central European Civil Engineering Meeting 2019 (CECEM 2019) will take place at Koszalin University of Technology (Faculty of Civil Engineering,  Environmental and Geodetic Sciences), Poland. The meeting is organized as a combined ERASMUS+ and CEEPUS event. CECEM 2019 will have both Staff Training (STT) and Staff Teaching (STA) character. After the event a monograph entitled “Research & Modelling in Civil Engineering 2019” will be published. The monograph will be edited by prof. Jacek Katzer and prof. Krzysztof Cichocki and it will consist of chapters prepared by willing attendees of CECEM 2019. Including chapters in the monograph will be free of charge. Colleagues from partner and non-partner institutions are encouraged to take part in the event. Participants are expected to obtain Erasmus+, CEEPUS or other grants from their home Institutions. If needed, organizers will assist with booking suitable transportation and accommodation.

Informator dla kandydatów na studia 2018/2019

 

  

Przewodnik dla studenta 2017

40 Jubileuszowe Juwenalia Koszalin 2018 (facebook)

Przejdź do góry