WILŚiG - Aktualności

   Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Rekrutacja na studia 2018/2019

 

Informator dla kandydatów na studia 2018/2019

 

  

OGŁOSZENIE


W dniu 21.06.2018r o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK (sala 102C), rozpocznie się seminarium, na którym Pani mgr inż. Anna Skubała wygłosi referat pt.: "Ocena stabilności kompostu w czasie rzeczywistym". Seminarium ma charakter seminarium naukowego zamykającego, zgodnie procedurą Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WIL,ŚiG PK (Obszar 7, zadanie 7.2.7). Promotorem pracy doktorskie jest: dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką referatu !!

Ogłoszenie (pdf)

OGŁOSZENIE

W dniu 26.06.2018r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK (sala 102C), rozpocznie się seminarium naukowe, na którym zostanie wygłoszony referat w ramach: seminarium otwierającego przewód doktorski. Referat wygłosi studentka III roku studiów doktoranckich WILŚiG PK, Pani mgr inż. Martyna Chuda. Temat referatu: "Transport rumowiska oraz zmiany batymetrii i uziarnienia w profilu poprzecznym przy sztucznie zasilanym brzegu oraz w obecności budowli typu próg podwodny".


Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką referatu !!

Ogłoszenie (pdf)

OGŁOSZENIE

W dniu 29.06.2018r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK (sala 102C), rozpocznie się seminarium naukowe, na którym zostanie wygłoszony referat w ramach: seminarium otwierającego przewód doktorski. Referat wygłosi studentka III roku studiów doktoranckich WILŚiG PK, Pani mgr inż. Karolina Nagórska. Temat referatu: "Badania skuteczności międzywarstwowej membrany rozpraszającej naprężenia w nawierzchni betonowej na podstawie wybranego odcinka drogi wojewódzkiej".

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką referatu !!

Ogłoszenie (pdf)

Przewodnik dla studenta 2017

40 Jubileuszowe Juwenalia Koszalin 2018 (facebook)

Konkurs "Power Tower 2017"

Power Tower 2017

Matlab - licencja ogólnouczelniana TAH dla wszystkich

Politechnika Koszalińska zakupiła ogólnouczelnianą licencję Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów. Oprogramowanie można zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję TAH można wykorzystywać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne.

Przejdź do góry