Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Rekrutacja na studia 2018/2019

  Budownictwo  ::  Inżynieria Środowiska  ::  Geodezja i Kartografia

Telefon do komisji rekrutacyjnej 94 34 78 527 

4th CECEM

3 – 7 June 2019, Koszalin, Poland

Central European Civil Engineering Meeting 2019 (CECEM 2019) will take place at Koszalin University of Technology (Faculty of Civil Engineering,  Environmental and Geodetic Sciences), Poland. The meeting is organized as a combined ERASMUS+ and CEEPUS event. CECEM 2019 will have both Staff Training (STT) and Staff Teaching (STA) character. After the event a monograph entitled “Research & Modelling in Civil Engineering 2019” will be published. The monograph will be edited by prof. Jacek Katzer and prof. Krzysztof Cichocki and it will consist of chapters prepared by willing attendees of CECEM 2019. Including chapters in the monograph will be free of charge. Colleagues from partner and non-partner institutions are encouraged to take part in the event. Participants are expected to obtain Erasmus+, CEEPUS or other grants from their home Institutions. If needed, organizers will assist with booking suitable transportation and accommodation.

Informator dla kandydatów na studia 2018/2019

 

  

Przewodnik dla studenta 2017

40 Jubileuszowe Juwenalia Koszalin 2018 (facebook)

Konkurs "Power Tower 2017"

Power Tower 2017

Matlab - licencja ogólnouczelniana TAH dla wszystkich

Politechnika Koszalińska zakupiła ogólnouczelnianą licencję Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów. Oprogramowanie można zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję TAH można wykorzystywać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne.

Seminarium dla pracowników i studentów  pt. "MATLAB na Politechnice Koszalińskiej"

Seminarium odbędzie się w dniu 20 marca 2018r. w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2, Aula 101B. Początek o godzinie 9:00.

Przejdź do góry