Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia WILŚiG

Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji odbędzie się w środę 28 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w auli 101 mieszczącej się w budynku B Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.

Program:

  • Przywitanie gości przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Wiesławę Głodkowską, prof. PK
  • Wystąpienie JM Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Bohdala
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału
  • Wręczenia stopni naukowych
  • Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
  • Wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Pawła Łukowskiego
  • Zakończenie uroczystości
  • Spotkanie towarzyskie absolwentów i uczestników Uroczystości

Konkurs "Power Tower 2018"

 

 

Dzień Piły

Atrakcyjne, dotowane szkolenia dla studentów.

U w a g a :

Informację o zakwalifikowaniu proszę odbierać w pok. 107c w dniach: 30 X oraz 5 XI br.

Przedłużona rekrutacja: Budownictwo, wizyty studyjne - dla studentów II stopnia - sem. 2

Inżynieria Środowiska – wizyty studyjne i szkolenia

Dokumenty można składać do 6 XI.

 przewiń->

Organizacja roku akademickiego i harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych

 

 

Seminarium Naukowe 14-09-2018

4th CECEM

3 – 7 June 2019, Koszalin, Poland

Central European Civil Engineering Meeting 2019 (CECEM 2019) will take place at Koszalin University of Technology (Faculty of Civil Engineering,  Environmental and Geodetic Sciences), Poland. The meeting is organized as a combined ERASMUS+ and CEEPUS event. CECEM 2019 will have both Staff Training (STT) and Staff Teaching (STA) character. After the event a monograph entitled “Research & Modelling in Civil Engineering 2019” will be published. The monograph will be edited by prof. Jacek Katzer and prof. Krzysztof Cichocki and it will consist of chapters prepared by willing attendees of CECEM 2019. Including chapters in the monograph will be free of charge. Colleagues from partner and non-partner institutions are encouraged to take part in the event. Participants are expected to obtain Erasmus+, CEEPUS or other grants from their home Institutions. If needed, organizers will assist with booking suitable transportation and accommodation.

Informator dla kandydatów na studia 2018/2019

 

  

Przewodnik dla studenta 2017

Przejdź do góry