Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

UWAGA  STUDENCI
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskich), 2 SEMESTRU KIERUNKÓW: BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (kończący studia w semestrze letnim roku ak. 2020/2021)

Zgodnie z § 25, ust.2 Regulaminu Studiów Politechniki Koszalińskiej, (Załącznik do Uchwały Nr 44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r.), przypominam o obowiązku podjęcia tematu pracy dyplomowej, właściwego dla kierunku studiów nie później niż dwa semestry przed terminem planowego ukończenia studiów. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w terminie oznacza stwierdzenie braku postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów, zgodnie z § 21 ust. 9 pkt 1.

     Potwierdzeniem podjęcia tematu pracy dyplomowej, jest przekazanie do BOSu oryginału karty dyplomanta podpisanej przez Promotora i Studenta w terminie do 30.09.2020 r. Tematy prac dyplomowych zamieszczone są na stronach internetowych Katedr.

                                                                                                                                                   Dr inż. Marek Nowakowski – Prodziekan ds. Organizacji

Informujemy, że w wyniku głosowań tajnych na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w dniu 16.06.2020 r. podjęto uchwały w sprawach:
 
 1.  Przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Lehmanna - uchwała została przyjęta jednomyślnie.
 2.  Projektu uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport Panu mgr. inż. Markowi Lehmannowi - uchwała  została przyjęta jednomyślnie.
 3. Wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Lehmanna nt. "Nośność na ścinanie belek z fibrokompozytu na bazie piasków odpadowych" - uchwała została przyjęta większością głosów.

 Publiczna obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Lehmanna była pierwszą, historyczną obroną rozprawy doktorskiej prowadzoną w trybie online na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz Politechnice Koszalińskiej.

 

Harmonogram egzaminów obowiązujących na studiach niestacjonarnych WILŚiG - semestr letni 2019/2020.

 

 1. Egzaminy przed sesją
 2. Egzaminy podczas sesji

Terminy egzaminów na studiach stacjonarnych podane są w załącznikach poniżej, egzaminy powinny się odbywać z zachowaniem przepisów i wytycznych określonych w zarządzeniu Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 33/2020.

Oferta Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji dostępna jest w systemie  https://irk.politechnika.koszalin.pl

Tura 1 (01.06.2020 13:55 – 19.08.2020 15:59)
Tura 2 (19.08.2020 16:00 – 02.09.2020 15:59)
Tura 3 (02.09.2020 16:00 – 30.10.2020 15:59)

Egzaminy dyplomowe, oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie uczelni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych zarządzeniem Rektora PK Nr 33/2020(pdf).

UWAGA!!!

W związku z zarządzeniami Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 32/2020 i nr 33/2020 w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej,  zostały utworzone plany zajęć dla zajęć prowadzonych w kontakcie bezpośrednim. Poniżej zarządzenie, załączniki oraz plany.

Zarzadzenie_nr_20-33.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_20-33.pdf

Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_20-33.pdf

 Plany zajęć w kontakcie bezpośrednim - studia stacjonarne

 1. Budownictwo
 2. Inżynieria Środowiska
 3. Geodezja i Kartografia

Plany zajęć w kontakcie bezpośrednim – studia niestacjonarne

 1. Budownictwo
 2. Inżynieria Środowiska
 3. Geodezja i Kartografia

Logo Power

 

Uwaga studenci!

6 semestru studiów I stopnia oraz studenci stopnia II kierunku Geodezja i Kartografia

 

W dniach 18 do 25 maja można składać dokumenty na szkolenie: Kurs obsługi UAV (szkolenie pozwala na uzyskanie uprawnień do lotów UAV (BVLOS) wykorzystywanych w nowoczesnej fotogrametrii).

Dokumenty rekrutacyjne należy wydrukować, wypełnić, podpisać oraz zeskanować (albo zrobić zdjęcie) i wysłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oryginały trzeba będzie dostarczyć do pokoju 107C (Kierownik Biura Wydziału – pani Joanna Gładziszewska) przed rozpoczęciem kursu.

 

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin – do pobrania:

 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz danych uczestnika
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o wyborze form wsparcia
 5. Oświadczenie o wskaźniku monitorowania
 6. Regulamin realizacji modułu 2 – podnoszenie kompetencji studentów

więcej o programie POWER >>>

Przejdź do góry