Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

ZARZĄDZENIE Rektora Politechniki Koszalińskiej w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2020/Zarzadzenie_Nr_20-04.pdf

Na stronie wydziałowej opublikowano nową wersję harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/2020.

 

 

https://irk.politechnika.koszalin.pl

Na stronie wydziałowej opublikowano harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim 2019/2020.

 

Departament Badań i Rozwoju Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaprasza do wzięcia udziału w V edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2019, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Zwycięzca konkursu ma szansę na zrealizowanie swojego autorskiego pomysłu w PGNiG, otrzymując na ten cel nawet 400 tys. zł, zaś troje wyłonionych przez kapitułę laureatów otrzyma nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: trzydziestu, dwudziestu i dziesięciu tysięcy złotych. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej.

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig

UWAGA DOKTORANCI !

Doktoranci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji semestru 5 w roku ak. 2019/20 zainteresowani udziałem w projekcie "Zintegrowani" Moduł Studiów Doktoranckich proszeni są o złożenie dokumentów rekrutacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2019r.

Dokumenty przyjmowane są:
Dziekanat WILŚiG. ul.Śniadeckich 2, Budynek C, pokój 104 C, p. Teresa Radosz w godz. od 9 do 14.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej projektu: http://ww.power.tu.koszalin.pl zakładka: Dokumenty Rekrutacyjne, oraz ze strony internetowej http://wilsig,tu.koszalin.pl zakładka: Studia Doktoranckie (pkt. 1-3).

Osoby zainteresowane programem zapraszamy na potkanie z przedstawicielami firmy Amberline. Firma Amberline jest producentem okien i drzwi. Dział produkcji zlokalizowany jest w Kołobrzegu a biura projektowe w kilku ośrodkach na terenie Polski. Dystrybucja produktów to rynki najważniejszych państw europejskich takich, jak Francja, Niemcy, Irlandia, Szwecja, Włochy oraz Polska. Więcej informacji na temat firmy oraz jej profilu działalności zainteresowani ofertą stypendialną mogą uzyskać pod adresem http://www.amberline.eu.

Spotkanie odbędzie się dnia 13.11. 2019, godz. 10:00, sala nr 103B, ul Śniadeckich 2.

 

Plany studiów doktoranckich


5 semestr rok akademicki 2019/2020

6 semestr rok akademicki 2019/2020

Projekty POWER


Projekty - studia I i II stopień

Projekty - studia doktoranckie

Przejdź do góry