Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Politechniki Koszalińskiej

zawiadamiają, że w dniu 18.06.2019 r. o godz. 10:00

w sali 103B Politechniki Koszalińskiej (ul. Śniadeckich 2) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr inż. Aleksandry Kalenieckiej (ogłoszenie o obronie pdf)

 

https://irk.politechnika.koszalin.pl

UWAGA !

Rusza rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli akademickich z kierunku Budownictwo /WILŚiG/ w roku 2019

Dokumenty można składać w pokoju 107C do dnia 6 maja 2019
Wymagane dokumenty i regulamin – w załączniku

Opis szkoleń:

I. Szkolenia specjalistyczne z zakresu zaawansowanej analizy MES w środowisku programu komputerowego SIMULIA-ABAQUS

  • Introduction to Isight (szkolenie 2 dniowe, czerwiec 2019 r.)
  • Analysis of Composite Materials with Abaqus (szkolenie 3-dniowe, wrzesień 2019 r.)
  • Modeling Rubber and Viscoelasticity with Abaqus (szkolenie 2-dniowe, wrzesień 2019 r.)

Liczba uczestników każdego szkolenia – 3 osoby
Szkolenie adresowane do osób z doświadczeniem w pracy z programami SIMULIA-ABAQUS.

II. Szkolenia specjalistyczne z zakresu z zakresu modelowania konstrukcji w ujęciu BIM, CAD oraz MES

  • Obsługa oprogramowania ATENA (szkolenie 2 dniowe, czerwiec 2019 r.)

Liczba uczestników szkolenia – 5 osób
Szkolenie adresowane do osób z doświadczeniem w pracy z programami MES i modelowaniem konstrukcji żelbetowych.

  • Obsługa programów DLUBAL Software (szkolenie 2 dniowe, wrzesień 2019 r.)

Liczba uczestników szkolenia – 6 osób
Szkolenie adresowane do osób z doświadczeniem w pracy z programami MES.

Osoby zgłaszające się do rekrutacji na wymienione szkolenia powinny prowadzić zajęcia dydaktyczne, w których będą mogły w przyszłości wykorzystywać nabytą wiedzę.

Potrzebne dokumenty do rekrutacji: pakiet dokumentów (zip)

UWAGA !

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROGRAMU UNIJNEGO

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej: POWR.03.05.00-00-Z219/17

DOTYCZY STUDENTÓW SEM. 5 i 6 NA KIERUNKACH:

BUDOWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dokumenty przyjmowane są w pokoju 107C w dniach 1 – 6 marca

Dokumenty do pobrania:

Pakiet dokumentów (umowa oraz inne)

Informacja o zakwalifikowaniu – 7 marzec

Rekrutacja na staże przedłużona do 30 kwietnia 2019.

Więcej ->

Ogłoszenie
W dniu 19.04.2019r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala 102C) odbędzie się naukowe seminarium wydziałowe, podczas którego Pani mgr inż. Agnieszka Maliszewska z Zakładu Sieci i Instalacji Sanitarnych przedstawi prezentację pt.

"Badanie wpływu emisji NOx z urządzeń gazowych na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych"

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego. Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Alexander Shkarovskiy.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Dziekan i Rada Wydziału zapraszają na naukowe seminarium habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Elżbieta Szafranko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawi referat pt. „Wariantowanie inwestycji budowlanych. Wielokryterialna ocena koncepcji projektowych z wykorzystania teorii podobieństwa”.
Seminarium odbędzie się w dniu 31.01.2019 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału WILŚiG (sala 102C).

Opublikowano na stronie wydziału harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych w  semestrze  letnim 2018/2019.

Harmonogram zjazdów w semestrze letnim 2018/2019 (pdf)

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku sprawdzania pisemnych prac dyplomowych i prac doktorskich z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2019/Zarzadzenie_Nr_19-04.pdf

UWAGA !!!

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO MODUŁU PROGRAMÓW STAŻOWYCH

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej: POWR.03.05.00-00-Z219/17

DOTYCZY STUDENTÓW SEM. 5 i 6 NA KIERUNKACH:

BUDOWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Rekrutacja na staże przedłużona do 20 maja 2019.

Dokumenty przyjmowane są w dniach 1 – 29 marca w pokojach:

104B  - dr Michał Baran – kierunek Inżynieria Środowiska

211C – dr inż. Maciej Król – kierunek Budownictwo

W I edycji – 2018/2019 – w ramach modułu programów stażowych przygotowano

18 miejsc – kierunek Budownictwo

6 miejsc – kierunek Inżynieria Środowiska

Przy rekrutacji obowiązuje lista rankingowa (zgodnie z regulaminem – liczy się średnia z ocen z poprzedniego roku, przynależność do kół naukowych, samorządu, itp.).

Czas trwania stażu: 1 miesiąc (nie łączyć z praktyką zawodową) – 120 godzin, tygodniowo minimum 20 godzin.

Staże mogą odbywać się w miesiącach: od czerwca do września.

Studenci skierowani na staż otrzymują wynagrodzenie, ponadto mogą ubiegać się o zwrot kosztów wynajęcia stancji (do wysokości 320 zł/mc) oraz zwrot biletu miesięcznego na dojazdy do miejsca stażu, a także potrzebne badania lekarskie i ubezpieczenie.

Potrzebne dokumenty do rekrutacji:

  •  załącznik 1 – ankieta zgłoszeniowa i deklaracja uczestnictwa
  •  załącznik 2 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  •  załącznik 3 – formularz danych uczestnika
  •  załącznik 4 – ankieta przed otrzymaniem form wsparcia

Pakiet dokumentów (umowa oraz inne)

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u pana Króla i pana Barana.

Przejdź do góry