Aktualności


XXI Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczne

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczne „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki” odbędzie się w Koszalinie oraz Mielnie w dniach 19-21 września 2018r. Wzorem lat ubiegłych, XXI Sympozjum PTFiT będzie konferencją naukową, która umożliwi wymianę najnowszych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz geoinformatyki. Tematyka sympozjum obejmuje pozyskanie danych 2D i 3D z różnorodnych sensorów umiejscowionych na wielopoziomowych platformach, ich aplikacje oraz analizy, metody przetwarzania danych fotogrametrycznych i ich integracja z danymi z innych źródeł oraz różnorodne ich zastosowania, wykorzystanie danych teledetekcyjnych w różnych dziedzinach. Podczas sympozjum zaplanowane są wystąpienia dotyczące realizacji projektów badawczych, komunikaty z działalności komisji roboczych ISPRS i PTFiT oraz prezentacje firm produkcyjnych.

http://xxiptfit.tu.koszalin.pl/

 

 - - - - -

Poprawiono: wtorek, 24, kwiecień 2018 17:56

Zaproszenie na seminarium

Katedra Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji zaprasza na seminarium w dniu 16 maja 2018 roku, o godzinie 10.00 w sali 202I, na którym specjaliści Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego mgr inż. Jacek Uchański i mgr inż. Piotr Falkowski przedstawią wieloletnie doświadczenia produkcyjne na temat:

 „Zastosowań naziemnego skaningu laserowego w produkcji inżynierskiej”.

 - - - - -

Poprawiono: środa, 11, kwiecień 2018 15:02

Przewodnik dla studenta 2017

- - - - -

Poprawiono: czwartek, 15, marzec 2018 10:27

Relacja filmowa z dwudniowych, drużynowych zmagań w konkursie "Power Tower 2017" na najlepszą (najbardziej wytrzymałą) konstrukcję modelu wieży. (kanał: Inżynierskie Koło Studenckie Koszalin)

Konkurs zorganizowało Inżynierskie Koło Studenckie Koszalin wraz z opiekunem dr hab. inż. Joanną Jankowską-Sandberg PK.
Patronat nad konkursem objęli Prorektor ds. Studenckich  dr hab. inż. Tomasz Królikowski prof. PK oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji  dr hab. inż. Wiesława Głodkowska prof. PK.

Power Tower 2017

- - - - -

Poprawiono: czwartek, 15, marzec 2018 10:28

Ogłoszenie dla studentów

 

 

Uwaga studenci ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Oddział Zachodniopomorski PFRON w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Aktywny samorząd-Moduł II (więcej w dokumencie pdf)

- - - - -

Poprawiono: środa, 21, marzec 2018 10:31

Informator Politechniki Koszalińskiej dla kandydatów na studia

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019. Dodatkowo, zapraszamy do lektury pełnego opisu naszej oferty na stronie: "Oferta Wydziału".

 Informator 2018

- - - - -

Poprawiono: czwartek, 19, kwiecień 2018 10:32

Matlab - licencja ogólnouczelniana TAH dla wszystkich

Politechnika Koszalińska zakupiła ogólnouczelnianą licencję Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów. Oprogramowanie można zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję TAH można wykorzystywać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne.

Więcej informacji w załączniku na stronie UCTI - www.ucti.tu.koszalin.pl

- - - - -

Poprawiono: wtorek, 21, marzec 2017 12:37

Free business joomla templates