Aktualności


Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin

- - - - -

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych informuje
o konieczności złożenia indeksów w dziekanacie do dnia 21.09.2017 r. 
--> Pełen tekst informacji.

- - - - -

Informacja dla studentów

W przypadku chęci przeniesienia na studia niestacjonarne lub wznowienia studiów niestacjonarnych
należy złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 18.09.2017 r. 
--> Pełen tekst informacji Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych.

- - - - -

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej

W Dokumentach Elektronicznych jest już już dostępny
harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej
na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych.

- - - - -

Informator Politechniki Koszalińskiej dla kandydatów na studia

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018.
Część dotycząca oferty naszego Wydziału oraz innych ważnych informacji dla kandydatów
jest dostępna w naszym serwisie: informator-2017-2018.pdf
Dodatkowo, zapraszamy do lektury pełnego opisu naszej oferty na stronie: "Oferta Wydziału".

 

- - - - -

Studia doktoranckie - rekrutacja

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Politechniki Koszalińskiej

ogłaszają nabór na

STUDIA  DOKTORANCKIE

stacjonarne i dla osób pracujących w dyscyplinach:
- budownictwo,
- inżynieria środowiska.

Termin złożenia dokumentów - 01.09.2017r.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie WILŚiG,
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, pokój 104C

Po złożeniu wymaganych dokumentów, kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Szczegółowe informacje o zasadach naboru i prowadzenia Studiów Doktoranckich znajdują się na stronie Wydziału
(Studia i studenci / Studia doktoranckie / Zasady rekrutacji).

Informacje można również uzyskać osobiście w Dziekanacie WILŚiG
lub telefonicznie pod numerem: 94-347-8509, 94-347-8574 .

- - - - -

Informacja dla studentów niestacjonarnych

Uwaga, Studenci studiów inżynierskich - II rok, semestr 4. (studia niestacjonarne),
studiujący na kierunkach: Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska,
powinni się zapoznać z ogłoszeniem Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych,
dotyczącym wyboru specjalności --> Tekst ogłoszenia.

- - - - -

Informacje o konferencjach dla doktorantów

Witryna http://doktorant.com.pl/ informuje o nowych konferencjach dla doktorantów.
Zapraszamy do lektury ...

- - - - -

Informacja dla studentów niepełnosprawnych

Uwaga studenci ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności!

Oddział Zachodniopomorski PFRON w Szczecinie informuje, że można składać wnioski w Module II
o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Aktywny samorząd.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2017 r. wypada:
- dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
- dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Więcej informacji o pomocy w Module II znajdą Państwo na stronach:
www.pfron.org.pl/pl/studenci
www.pfron.org.pl/pl/studenci/3674,Aktywny-samorzad-dla-studentow-w-2017-roku.html
www.koszalin.pl/pl/news/aktywny-samorzad

Anna Paciocha, Dział Studencki PK, anna.paciocha@tu.koszalin.pl

- - - - -

Komunikat dla studentów

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych wydał komunikat w sprawie wniosków studentów,
dotyczących chęci przeniesienia się na studia niestacjonarne
--> Tekst komunikatu.

- - - - -

Matlab - licencja ogólnouczelniana TAH dla wszystkich

Politechnika Koszalińska zakupiła ogólnouczelnianą licencję Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów. Oprogramowanie można zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję TAH można wykorzystywać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne.

Więcej informacji w załączniku na stronie UCTI - www.ucti.tu.koszalin.pl

- - - - -

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

- - - - -

Free business joomla templates