Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko adiunkta

Instytucja: Politechnika Koszalińska
Wydział: Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Jednostka organizacyjna Wydziału: Katedra Geoinformatyki
Miasto: Koszalin
Stanowisko: adiunkt
Dziedzina nauki: Nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: Geodezja i Kartografia
Data ogłoszenia: 21.03.2017 r.
Termin składania ofert: 7.04.2017 r.
Data rozstrzygnięcia konkursu: 10.04.2017 r.
Słowa kluczowe: geodezja, kartografia, geoinformatyka, fotogrametria, teledetekcja

Czytaj więcej -> Konkurs na stanowisko adiunkta (geodezja)

- - - - -

Informacje o konkursach

Informacje o konkursach są udzielane przez Kierownika Dziekanatu, pod nr tel. 94 34 78 505.

Dokumenty do konkursów należy przesyłać na adres:

Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Dziekanat
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

- - - - -

 

 

Free business joomla templates