Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Instytucja: Politechnika Koszalińska
Wydział: Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Miasto: Koszalin
Stanowisko: profesor nadzwyczajny    
Dziedzina nauki: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: budownictwo
Data ogłoszenia: 18.08.2017
Termin składania ofert: 12.10.2017
Data rozstrzygnięcia konkursu: 13.10.2017
Słowa kluczowe: profesor nadzwyczajny, budownictwo, budownictwo ogólne

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki, określone w ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym art. 109, art. 114 ( Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.), dla których Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy.

Od kandydata oczekuje się:
- posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych dyscyplina: budownictwo,
- posiadania ugruntowanej, znaczącej pozycji w środowisku naukowym i zawodowym,
- wykazania się osiągnięciami w zakresie rozwoju kadry naukowej,
- posiadania zainteresowań naukowych w zakresie budownictwa udokumentowanych znaczącym dorobkiem publikacyjnym

Wymagane dokumenty:
-podanie do J. M. Rektora,
-dyplomy uzyskania stopni naukowych,
-wykaz dorobku zawodowego i naukowego kandydata,
-dokumentacja potwierdzająca uprawnienia zawodowe,
-kwestionariusz osobowy,
-oświadczenie, o którym mowa w art. 112a ustawy.

Miejsce składania / przesyłania dokumentów:
Dziekanat Wydziału
Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Kierownik Dziekanatu

- - - - -

Free business joomla templates