Informacje o przewodach doktorskich (WILŚiG)


 

Przewód doktorski mgr inż. Joanny Laskowskiej-Bury

Tytuł rozprawy:

Wybrane cechy fizyko-mechaniczne fibrokompozytu wytworzonego na bazie kruszywa odpadowego

Promotor:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK

Recenzje:

Streszczenie:

 - -  - -  - -

 

 

 

Free business joomla templates