Systemy internetowe Politechniki Koszalińskiej
i inne ważne informacje, dotyczące dydaktyki


Systemy

/*/ - strona dostępna wyłącznie w uczelnianej sieci komputerowej


Informacje dotyczące systemu USOS

Pomoc dla studentów w zakresie aktywacji konta do systemu USOSweb oraz weryfikacji i zmian danych w systemie USOS świadczą dziekanaty danych kierunków (http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/dziekanat).

Pomoc dla nauczycieli akademickich w zakresie aktywacji konta do systemu USOSweb oraz weryfikacji i zmian danych w systemie USOS świadczy:

Pełnomocnik Dziekana ds. obsługi systemu USOS

Pomoc techniczna dot. USOS

Poradniki USOS

Uwaga: Studentom powtarzającym kurs/przedmiot ocenę do systemu USOS wprowadza pracownik dziekanatu.


Informacje dotyczące systemu APD oraz procedur związanych z dyplomowaniem

Pomoc dla studentów w zakresie prawidłowości przebiegu działań w systemie APD świadczą dziekanaty danych kierunków (http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/dziekanat).

Pomoc techniczna dla nauczycieli dot. APD
inż. Andrzej Serbiński
ul. Śniadeckich 2, pokój 310-1 I
e-mail: andrzej.serbinski@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-724

Dokumenty dotyczące dyplomowania

 


 Informacje dotyczące KRK

 Koordynatorzy Krajowych Ram Kwalifikacji na poszczególnych kierunkach:

 • Budownictwo - dr inż. Anna Staruch (Katedra Geotechniki i Inżynierii Komunikacyjnej)
  ul. Śniadeckich 2, pokój 12, bud. C
  e-mail: anna.staruch@tu.koszalin.pl
  tel.: 943478591
 • Inżynieria Środowiska - dr inż. Barbara Kościelnik (Zakład Techniki Wodno-Ściekowej i Utylizacji Odpadów)
  ul. Śniadeckich 2, pokój 201-1, bud. I
  e-mail: barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl
  tel.: +48 537 825 007
 • Geodezja i Kartografia – dr inż. Czesław Suchocki (Laboratorium Informatyczne)
  ul. Śniadeckich 2, pokój 21-5, bud. I
  e-mail: czeslaw.suchocki@tu.koszalin.pl
  tel.: 943486758

 


Informacje uzupełniające


 

Poprawiono: poniedziałek, 20, listopad 2017 13:00

Free business joomla templates