Systemy internetowe Politechniki Koszalińskiej
i inne ważne informacje


Systemy

/*/ - strona dostępna wyłącznie w uczelnianej sieci komputerowej


Informacje dotyczące systemu USOS

Pomoc dla studentów w zakresie aktywacji konta do systemu USOSweb oraz weryfikacji i zmian danych w systemie USOS świadczą dziekanaty danych kierunków (http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/dziekanat).

Pomoc dla nauczycieli akademickich w zakresie aktywacji konta do systemu USOSweb oraz weryfikacji i zmian danych w systemie USOS świadczy:
mgr Agata Sawicka
Dziekanat Nauki (pokój 115C),
e-mail: agata.sawicka@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-78-507

Pomoc techniczna dot. USOS
mgr inż. Dariusz Ickowski
ul. Śniadeckich 2, pokój 310-1 I
e-mail: dariusz.ickowski@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-724

Poradniki USOS

Uwaga: Studentom powtarzającym kurs/przedmiot ocenę do systemu USOS wprowadza pracownik dziekanatu.


Informacje dotyczące systemu APD oraz procedur związanych z dyplomowaniem

Pomoc dla studentów w zakresie prawidłowości przebiegu działań w systemie APD świadczą dziekanaty danych kierunków (http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/dziekanat).

Pomoc techniczna dla nauczycieli dot. APD
inż. Andrzej Serbiński
ul. Śniadeckich 2, pokój 310-1 I
e-mail: andrzej.serbinski@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-724

Dokumenty dotyczące dyplomowania

 


 Informacje dotyczące KRK

Koordynatorzy KRK

- kierunek Budownictwo
dr inż. Anna Staruch
ul. Śniadeckich 2, pokój 12, bud. C
e-mail: anna.staruch@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-78-591

- kierunek Geodezja i Kartografia
dr inż. Czesław Suchocki
ul. Śniadeckich 2, pokój 21-5, bud. I
e-mail: czeslaw.suchocki@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-758

- kierunek Inżynieria Środowiska
dr inż. Barbara Kościelnik
ul. Śniadeckich 2, pokój 201-1, bud. I
e-mail: barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-766


Informacje uzupełniające


 

Free business joomla templates