Wybrane źródła informacji dotyczących badań naukowych


Informacje podstawowe


Dziekanat Nauki (WilŚiG)

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
ul. Śniadeckich 2, budynek C, pokój 115C

Dziekanat Nauki WILŚiG - serwis internetowy (aktualności, formularze itp.)

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
mail: jacek@wilsig.tu.koszalin.pl
telefon: 94 34-78-512

Pracownice Dziekanatu Nauki:

mgr Alina Kłodzińska, mail: dziekanat.nauki@wilsig.tu.koszalin.pl
mgr Agata Sawicka, mail: agata.sawicka@tu.koszalin.pl
telefon: 94 34-78-507


Zamówienia


System Informacji o Nauce - POL-on i systemy powiązane

Pomoc dotycząca systemu POL-on

Koordynatorzy wydziałowi:
mgr Alina Kłodzińska

Dziekanat Nauki (pokój 115C),
e-mail: Dziekanat.Nauki@wilsig.tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-78-507

mgr inż. Czesław Hońko
Pracownia Komputerowa (pokój 304C),
e-mail: czeslaw.honko@wilsig.tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-78-545

Koordynator Uczelniany:
mgr inż. Wojciech Sokołowski

CIWE (pokój 25-D),
e-mail: wojciech.sokolowski@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-700

W każdej jednostce wydziałowej zostali wyznaczeni dodatkowi koordynatorzy systemu.Wybrane pozostałe serwisy


Wybrane biblioteki


Obsługa Informatyczna PK - UCTI/KOSMAN


Projekty IT

  • PLATON - Platforma Obsługi Nauki
  • PIONIER - Polski Internet Optyczny


Usługi PLATON

 

Free business joomla templates