Studia doktoranckie na WILŚiG PK
w dyscyplinach: Budownictwo i Inżyniera Środowiska


Dokumenty dotyczące studiów

Nowe programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016

Informacje dodatkowe

Przewody doktorskie

Dokumenty różne


WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

Lista osób przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich (2017/2018)


PLANY ZAJĘĆ


DANE KONTAKTOWE

Kierownik Studiów Doktoranckich:
dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. nadzw. PK
Katedra Gospodarki Odpadami, tel. 94-34-78-574,
e-mail: robert.sidelko@tu.koszalin.pl

Dziekanat Studiów Doktoranckich:
mgr Teresa Radosz,
ul. Śniadeckich 2 pok. 104C,
tel. 94-34-78-509,
godziny przyjęć:
poniedziałek-czwartek 900-1300
podczas zjazdów: sobota 900-1300
e-mail: teresa.radosz@wbiis.tu.koszalin.pl

Za aktualność informacji na tej stronie odpowiada Sekretariat Studiów Doktoranckich oraz Kierownik Studiów Doktoranckich.

 

Poprawiono: wtorek, 27, luty 2018 14:08

Free business joomla templates