Program Erasmus+Program Erasmus+
został powołany do życia na lata 2014–2020.

Program obejmuje swym zakresem europejskie szkolnictwo wyższe. W ramach programu studenci mogą otrzymać stypendium aby studiować do 1 roku, na uczelni zagranicznej (w ramach EU) lub podjąć praktykę zawodową. Programem są również objęci pracownicy uczelni wyższych, którzy mogą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia na zagranicznych uczelniach lub prowadzenie zajęć dydaktycznych na zagranicznych uczelniach.

Ważnym elementem programu jest akceptacja Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) przez wszystkie uczelnie uczestniczące w tym programie. System ten umożliwia wzajemną akceptację zaliczeń i egzaminów przez uczestniczące w programie uczelnie.

Pierwowzorem programu Erasmus+ był program Erasmus powołany do życia przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987. Program otrzymał swoją nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI wieku holenderskiego filozofa i pedagoga, jednego z czołowych humanistów odrodzenia i propagatora kultury antycznej – Erazma z Rotterdamu.

Status studenta Erasmusa uzyskują ci studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd do partnerskiej uczelni w Europie w celu zrealizowania tam części studiów. Zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać Kartę Uczelni Erasmusa nadaną przez Komisję Europejską.


Ważne informacje

 


Central European Civil Engineering Meeting 2017 (CECEM 2017)Central European Civil Engineering Meeting 2017 (CECEM 2017) [.pdf]

Schedule of 2nd CECEM 2017 [.pdf]Wydarzenia


Przydatne linki

 
Wydziałowy pełnomocnik programu Erasmus+

dr hab. inż. Jacek Katzer, prof PK
ul. Śniadeckich 2, pok. 8C, 75-453 Koszalin
tel. (0-94) 34 78 521, e-mail: jacek.katzer@tu.koszalin.pl

 

Free business joomla templates