Pomoc materialna dla studentów i doktorantów:


Dokumenty i regulaminy dotyczące pomocy materialnej znajdują się na głównej stronie Politechniki pod adresem:

Pomoc materialna dla studentów http://tu.koszalin.pl/kat/267

Pomoc materialna dla doktorantów http://tu.koszalin.pl/kat/271

lub w zakładkach (Studenci->Pomoc Materialna)

Uwaga w roku akademickim 217/18 nowe druki oraz zasady składania i przyznawania Stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Dziekanat Pomocy Materialnej

mgr Teresa Radosz – pokój 104 bud. C

telefon 94 34 78 509, e-mail: Teresa.Radosz@wilsig.tu.koszalin.pl

- pomoc materialna dla studentów

- pomoc materialna dla doktorantów


Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych

dr Magdalena Szelągowska pokój 308C tel. 94-3478-547, tel. kom. 668-448-750

e-mail: Magdalena.Szelagowska@wilsig.tu.koszalin.pl

Aktualność informacji weryfikowana przez pracownika Dziekanatu WILŚiG.

Poprawiono: czwartek, 22, luty 2018 07:50

Free business joomla templates