Systemy internetowe Politechniki Koszalińskiej
i inne ważne informacje


Systemy

/*/ - strona dostępna wyłącznie w uczelnianej sieci komputerowej


Informacje dotyczące systemu USOS

Pomoc dla studentów w zakresie aktywacji konta do systemu USOSweb oraz weryfikacji i zmian danych w systemie USOS świadczą dziekanaty danych kierunków (http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/dziekanat).

Pomoc techniczna dot. USOS
mgr inż. Dariusz Ickowski
ul. Śniadeckich 2, pokój 310-1 I
e-mail: dariusz.ickowski@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-724

Poradniki USOS

Uwaga: Studentom powtarzającym kurs/przedmiot ocenę do systemu USOS wprowadza pracownik dziekanatu.


Informacje dotyczące systemu APD oraz procedur związanych z dyplomowaniem

Pomoc dla studentów w zakresie prawidłowości przebiegu działań w systemie APD świadczą dziekanaty danych kierunków (http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/dziekanat).

Pomoc techniczna dla nauczycieli dot. APD
inż. Andrzej Serbiński
ul. Śniadeckich 2, pokój 310-1 I
e-mail: andrzej.serbinski@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-724

Dokumenty dotyczące dyplomowania


Informacje uzupełniające


 

Poprawiono: piątek, 29, wrzesień 2017 11:17

Free business joomla templates