Dokumenty dla studentów i nauczycieli akademickich


Informacje podstawowe

 


Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej /I-II 2018 r./

Terminy egzaminów na poszczególnych kierunkach:

- na studiach stacjonarnych

- na studiach niestacjonarnych

 


Dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Dokumenty różne

- - -

Dokumenty dotyczące dyplomowania

 


Dla nauczycieli

Dokumenty dotyczące zajęć dydaktycznych

- - -

Oświadczenia (minimum kadrowe)

- - -

Dokumenty dotyczące okresowej oceny nauczyciela akademickiego
(Uchwały Senatu PK nr 19/2013 oraz 9/2016):

- - -

Dokumenty dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego

- - -

Inne dokumenty

- - -

Wykaz dokumentów PK
(Zarządzeń JM Rektora, Uchwał Senatu)

 - - -

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Nauczania, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych.

Poprawiono: wtorek, 13, luty 2018 13:48

Free business joomla templates