Dokumenty dla studentów i nauczycieli akademickich


Informacje podstawowe

 


Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej

Terminy egzaminów na poszczególnych kierunkach:

- na studiach stacjonarnych

- na studiach niestacjonarnych

 


Dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Dokumenty różne

- - -

Dokumenty dotyczące dyplomowania

 


Dla nauczycieli

Dokumenty dotyczące zajęć dydaktycznych

- - -

Oświadczenia (minimum kadrowe)

- - -

Dokumenty dotyczące okresowej oceny nauczyciela akademickiego (Uchwały Senatu PK nr 19/2013 oraz 9/2016):

- - -

Dokumenty dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego

- - -

Inne dokumenty

- - -

Pełen wykaz dokumentów PK (Zarządzeń JM Rektora, Uchwał Senatu) znajduje się na stronach

 - - -

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Nauczania, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych.

Free business joomla templates