Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia WILŚiG

Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji - listopad 2018 roku, aula 101B Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.