Zakład Konstrukcji Metalowych

Adres:

Zakład Konstrukcji Metalowych

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
tel.: (+48-94) 3478578 
e-mail (kierownik zakładu): sandberg@wilsig.tu.koszalin.pl

      Zakład Konstrukcji Metalowych wchodzi w skład Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.
Do 31.08.2016 zakład istniał pod nazwą: Katedra. Katedra została utworzona w 1974 roku. Pierwszym jej kierownikiem był doc. Jerzy Smoleński, ówczesny rektor Uczelni. W latach 1981-2014 Katedrą kierował prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski, a od września 2014 roku funkcję kierownika Katedry pełniła dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK., obecna kierownik Zakładu.

   W Zakładzie są prowadzone zajęcia dydaktyczne z konstrukcji stalowych, konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, konstrukcji aluminiowych, z podstaw stateczności konstrukcji i podstaw mostownictwa oraz rysunku technicznego AUTOCAD. Zakład wypromował dotychczas ponad 600 absolwentów.

Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinach:

  • konstrukcje cięgnowe (przekrycia wiszące, maszty i kominy z odciągami),
  • stateczność konstrukcji stalowych, a głównie stateczność kratownic, dźwigarów łukowych oraz stateczność słupów złożonych (wielogałęziowych),
  • statyka i stateczność ram o węzłach podatnych.

 

Poprawiono: środa, 12, październik 2016 12:49

Free business joomla templates