Dokumenty dla pracowników


Informacje podstawowe

Dokumenty dotyczące zajęć dydaktycznych

Dokumenty dotyczące okresowej oceny nauczyciela akademickiego

Dokumenty dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego

Dokumenty dotyczące zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

 

Dokumenty dotyczące badań naukowych

Delegacje

Nagrody

  • Regulamin nagród dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Koszalińskiej- Zarządzenie Nr 8/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 3.02.2020 r.). Podstawą do sporządzenia listy rankingowej pracowników przez Komisję ds. Nagród będą dane bibliograficzne zamieszczone w PBN zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2013 Rektora PK. 

Aktualność informacji weryfikuje Biuro Wydziału