Dokumenty dla pracowników


Informacje podstawowe

Dokumenty dotyczące zajęć dydaktycznych

Dokumenty dotyczące okresowej oceny nauczyciela akademickiego

Dokumenty dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego

Dokumenty dotyczące zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

Dokumenty dotyczące badań naukowych

Delegacje

Aktualność informacji weryfikuje Biuro Wydziału