Dokumenty dla pracowników


Informacje podstawowe

Dokumenty dotyczące zajęć dydaktycznych

Dokumenty dotyczące dyplomowania

Dokumenty dotyczące okresowej oceny nauczyciela akademickiego

(Uchwały Senatu PK nr 19/2013 oraz 9/2016):

Dokumenty dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego

Dokumenty dotyczące zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

Wykaz dokumentów PK
(Zarządzeń JM Rektora, Uchwał Senatu)

 - - -