Informacje o przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych WILŚiG


 

Przewód doktorski mgra inż. Macieja Króla

Tytuł rozprawy:

Badania właściwości betonów na bazie spoiw geopolimerowych

Promotor:

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP

Recenzje:

Streszczenie:

Inne:

 - -  - -  - -

 Postępowanie habilitacyjne dotyczące dr inż. Moniki Matuszkiewicz

Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Wybrane zagadnienia analizy masztów z odciągami.

Dokumenty dotyczące postępowania habilitacyjnego:

 

Postępowanie habilitacyjne dotyczące dra inż. Jacka Domskiego

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Potwierdzenie przydatności wybranych materiałów odpadowych jako składników kompozytów cementowych.

Dokumenty dotyczące postępowania habilitacyjnego:

 - -  - -  - - 

Postępowanie habilitacyjne  dra inż. Jacka Katzera

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Kompozyty cementowe na bazie kruszyw lokalnychi odpadowych modyfikowane włóknami.

Dokumenty dotyczące postępowania habilitacyjnego: