Informacje o awansie naukowym


 
 
Uchwały Rady Wydziału

Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Leszkowi Kaczmarkowi

 


Przewody doktorskie

mgr inż. Marek Lehmann

Tytuł rozprawy:

Nośność na ścinanie belek z fibrokompozytu na bazie piasków odpadowych

Promotor:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

mgr inż. Michał Piątkowski

Tytuł rozprawy:

Analiza nośności dźwigarów kratowych z imperfekcjami geometrycznymi

Promotor:

dr hab. inż. Joanna Jankowsk-Sandberg, prof. PK


mgr inż. Aleksandra Kaleniecka

Tytuł rozprawy:

    Investigation of supramolecular encapsulation as potential tool for analysis and removal of selected micropollutants from liquid phases

Promotor:

dr hab. Paweł K. Zarzycki, prof. PK


mgr inż. Anna Skubała

Tytuł rozprawy:

    Ocena stabilności kompostu w czasie rzeczywistym

Promotor:

     dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK


mgr inż. Marek Ziarkiewicz

Tytuł rozprawy:

Doświadczalna ocena wybranych metod wymiarowania belek z fibrokompozytu drobnokruszywowego

Promotor:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK


mgr inż. Maciej Król

Tytuł rozprawy:

Badania właściwości betonów na bazie spoiw geopolimerowych

Promotor:

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP


mgr inż. Joanna Laskowska-Bury

Tytuł rozprawy:

Wybrane cechy fizyko-mechaniczne fibrokompozytu wytworzonego na bazie kruszywa odpadowego

Promotor:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK

 

Postępowania habilitacyjne

dr inż. Waldemar Wnęk

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Wpływ techniczmych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

Dokumenty:


dr inż. Elżbieta Szafranko

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Wariantowanie inwestycji budowlanych. Wielokryterialna ocena koncepcji projektowych z wykorzystaniem teorii podobieństwa.

Dokumenty:


dr inż. Mirosław Wesołowski

Tytuł osiągnięcia naukowego:

       Bezinwazyjna identyfikacja defektów, parametrów sprężystych i tłumienia w strukturach kompozytowych.

Dokumenty:


dr inż. Monika Matuszkiewicz

Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Wybrane zagadnienia analizy masztów z odciągami

Dokumenty:


dr inż. Jacek Domski

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Potwierdzenie przydatności wybranych materiałów odpadowych jako składników kompozytów cementowych.

Dokumenty:


dr inż. Jacek Katzer

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Kompozyty cementowe na bazie kruszyw lokalnych i odpadowych modyfikowane włóknami.

Dokumenty: