Informacje o przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych WILŚiG


Przewody doktorskie

mgr inż. Marek Ziarkiewicz

Tytuł rozprawy:

Doświadczalna ocena wybranych metod wymiarowania belek z fibrokompozytu drobnokruszywowego

Promotor:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK


mgr inż. Maciej Król

Tytuł rozprawy:

Badania właściwości betonów na bazie spoiw geopolimerowych

Promotor:

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP


mgr inż. Joanna Laskowska-Bury

Tytuł rozprawy:

Wybrane cechy fizyko-mechaniczne fibrokompozytu wytworzonego na bazie kruszywa odpadowego

Promotor:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK


mgr  inż. Katarzyna Pikuła

Tytuł rozprawy:

Rekultywacja Jeziora Parnowskiego metodą aeracji pulweryzacyjnej

Promotor:

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese


Postępowania habilitacyjne

dr inż. Monika Matuszkiewicz

Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Wybrane zagadnienia analizy masztów z odciągami

Dokumenty:


dr inż. Jacek Domski

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Potwierdzenie przydatności wybranych materiałów odpadowych jako składników kompozytów cementowych

Dokumenty:


dr inż. Jacek Katzer

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Kompozyty cementowe na bazie kruszyw lokalnych i odpadowych modyfikowane włóknami

Dokumenty: