Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią.

Okres trwania projektu: 1 września 2019 r. - 31 sierpnia 2023 r. 

 

UWAGA DOKTORANCI !


Dokumenty przyjmowane są:
Dziekanat WILŚiG. ul.Śniadeckich 2, Budynek C, pokój 104 C, p. Teresa Radosz w godz. od 9 do 14.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej projektu: http://ww.power.tu.koszalin.pl zakładka: Dokumenty Rekrutacyjne, oraz ze strony internetowej http://wilsig,tu.koszalin.pl zakładka: Studia Doktoranckie (pkt. 1-3).

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin (linki bezpośrednie do dokumentów dostępnych na stronie http://www.power.tu.koszalin.pl/projects/8)

  1. Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz danych uczestnika
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  4. Regulamin Modułu Studiów Doktoranckich wraz z załącznikami