Logo Power

UWAGA STUDENCI !

 

Rekrutacja dla studentów geodezji i kartografii na kurs UAV została przedłużona ze względu na zamknięcie uczelni dla studentów. Termin - będzie podany później - jak ograniczenia dostępu do uczelni się skończą.

 

DODATKOWA REKRUTACJA – PROGRAM POWR – SEMESTR LETNI

Geodezja i Kartografia

Kurs obsługi UAV - szkolenie pozwala na uzyskanie uprawnień do lotów UAV (BVLOS) wykorzystywanych w nowoczesnej fotogrametrii.

10- osób

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci 6 semestru studiów stopnia I oraz studenci studiów II stopnia

Termin rekrutacji: 11 – 18 marzec 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Budynek C, pokój 107C

(Kierownik Biura Wydziału – pani Joanna Gładziszewska)

więcej -->>

Edycje:

            I edycja – rok akademicki 2018/2019
            II edycja – rok akademicki 2019/2020
            III edycja – rok akademicki 2020/2021
            IV edycja – rok akademicki 2021/2022

Wsparciem mogą być objęci studenci 4, 5, 6 i 7 semestru studiów I stopnia oraz studenci 1, 2 i 3 semestru studiów II stopnia

Formy wsparcia:

 • certyfikowane szkolenia (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia)
 • zajęcia warsztatowe (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)
 • wizyty studyjne (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)
 • staże (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

 

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin – do pobrania:

 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz danych uczestnika
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o wyborze form wsparcia
 5. Oświadczenie o wskaźniku monitorowania
 6. Regulamin realizacji modułu 2 – podnoszenie kompetencji studentów

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych realizowanych na  Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w ramach Modułu 2 Podnoszenie kompetencji studentów w roku akademickim 2019/2020

Kierunek Budownictwo

Szkolenia, warsztaty:

 1. Szkolenie realizowane w dwóch modułach:

a. Warunki kontraktowe FIDIC w procesie inwestycyjnym
szkolenie w formie praktycznych warsztatów, a dotyczące praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg warunków kontraktowych FIDIC,  z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego i prawa unijnego.

Liczba godzin modułu to 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Realizacja – semestr zimowy - listopad/grudzień 2019,
Miejsce szkolenia – PK
Dla studentów semestru 7. Budownictwo I stopień,  KBI i BD (14 osób)

b. Warunki kontraktowe FIDIC w praktyce
szkolenie obejmuje poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, oraz praktyczne wskazówki dla przyszłego : Kierownika Kontraktu, Wykonawcy, Pracowników Wykonawcy oraz Zamawiającego i Inżyniera.

Liczba godzin modułu to 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Realizacja – semestr letni - maj/czerwiec 2020,
Miejsce szkolenia – PK
Dla studentów semestru 6. Budownictwo I stopień,  KBI i BD (14 osób)

Szkolenia zakończą się egzaminem i certyfikacją, a uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje w zakresie warunków kontraktowych FIDIC wraz z programem szkolenia oraz skryptem.

 1. Zajęcia warsztatowe: Modelowanie i analiza konstrukcji w środowisku SIMULIA-ABAQUS

Celem zajęć jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności prowadzenia obliczeń w ramach Komputerowego Wspomagania Obliczeń Inżynierskich (CAE), dotyczących komputerowej analizy konstrukcji inżynierskich i budowlanych przy pomocy Metody Elementów Skończonych (MES) w środowisku jednego z najbardziej uznanych, zaawansowanych i nowoczesnych systemów obliczeń MES: SIMULIA - ABAQUS Unified FEA (Dassault Systémes®). Tematyka zajęć wykracza poza obszar studiów I stopnia i tym samym pozwala uczestnikom na poszerzenie swoich kompetencji.
Na zakończenie zajęć warsztatowych studenci uzyskują wpis w suplemencie do dyplomu informujący o odbyciu dodatkowych zajęć warsztatowych.
Wszystkie zajęcia są prowadzone w dwóch grupach maksymalnie 10 osobowych, w pracowni komputerowej, przy wsparciu dwóch doświadczonych prowadzących podczas każdej godziny zajęć, w każdej grupie.

Liczba godzin:  26 (zajęcia w pracowni komputerowej)
Realizacja – semestr letni 2020 (marzec – czerwiec)
Zajęcia fakultatywne dla studentów kierunku Budownictwo, studiów I stopnia, Budownictwo KBI i BD , semestr 6  (2 grupy po 10 osób)
Więcej informacji na stronie: http://www.kmb.tu.koszalin.pl/abaqus/


Wizyty studyjne:

Semestr zimowy – dotyczy studentów Budownictwa II stopnia oraz studentów I stopnia semestru 5. oraz 7. (KBI i BD)

Wizyta studyjna WS4   (10. studentów) - Łańcut

 Wyjazd dwudniowy do fabryki śrub – planowany termin 3. tydzień października
Koelner Łańcucka Fabryka śrub Sp. z o.o.
Połączenia śrubowe stanowią jeden z najważniejszych elementów styków konstrukcji stalowych. Rzadko się zdarza aby konstrukcja realizowana była w całości w wersji spawanej. Znajomość aktualnych eurokodowskich oznaczeń śrub, to nie tylko używane symbole. Należy dobrze interpretować cechy wytrzymałościowe łączników śrubowych oraz mieć świadomość ich roli w połączeniach. Obecnie duży nacisk się kładzie na szczegółowe analizowanie połączeń tak aby ustalać ich nośność oraz sztywność. Umożliwia to projektantom uwzględnianie w analizach połączeń podatnych. Wyjazd szkoleniowy do fabryki śrub umożliwi studentom zapoznanie się linią technologiczną związaną z wytwarzaniem oraz oznaczaniem śrub. Bardzo ważnym elementem wizyty w fabryce będzie udział w badaniach wytrzymałościowych poszczególnych partii śrub. Wizyta ta ma na celu poszerzenie wiedzy studentów nt. wymagań wytrzymałościowych i jakościowych łączników śrubowych.

Środki transportu – PKP II klasa, MZK

Wizyta studyjna WS5 (10. studentów) - Grudziądz
Wyjazd jednodniowy – planowany w pierwszym tygodniu grudnia br.

Firma THYSSENKRUPP
Firma zajmuje się dystrybucją stali i tworzyw sztucznych na terenie naszej części Europy.  Celem wizyty studyjnej byłoby obejrzenie nowego centrum dystrybucji w Nowych Marzach koło Grudziądza oraz zapoznanie się z konstrukcją wielkopowierzchniowych hal stalowych. Materiały dostarczane są z magazynów, zarówno  w formatach standardowych jak i w wymiarach specjalnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb. W ciągłej ofercie magazynowej składowane są wyroby hutnicze ze stali węglowej, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych, takie jak rury, blachy, kształtowniki oraz płyty z tworzyw sztucznych dla reklamy, przemysłu i budownictwa oraz  materiały spawalnicze.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS3 (10. studentów) - Bydgoszcz
Wyjazd jednodniowy – planowany w drugiej połowie stycznia 2020 r.
Metalcynk Sp. z o.o w Bydgoszczy
Firma zajmuje się obróbką metali i nakładaniem powłok na metale. Jest to jedna z największych cynkowni w kraju. Firma od niedawna posiada największą wannę w Polsce o długości 19 metrów, szerokości 1,9 metra i głębokości 3,3 metra. Hala produkcyjna Metalcynku znajduje się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego  (w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej). Intensywnie współpracuje z firmą wytwórczą konstrukcji stalowych Metalbark zlokalizowaną w tej strefie.

Środek transportu -  autokar

Semestr letni – dotyczy studentów I stopnia  semestru 4. i 6.  oraz studentów II stopnia semestru 3.

Wizyta studyjna WS1 (18. studentów) - Chojnice
Wyjazd jednodniowy – planowany w marcu 2020 r.
Mostostal Chojnice Sp. z o.o
W trakcie wizyty studyjnej WS1 w Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Chojnicach studenci zapoznają się z przebiegiem procesów cięcia i  spawania  blach i kształtowników stalowych oraz  metodami spawania. Zapoznają się również z realizacją ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych w postaci odpowiednich powłok malarskich oraz z przepisami BHP obowiązującymi w wytwórniach konstrukcji stalowych. Ważnym elementem wizyty będzie również zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą elementów wysyłkowych.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS2 (15. studentów) - Świdwin
Wyjazd jednodniowy – planowany w maju 2020 r.

Świdwin – InTech Rusztowania
Firma zajmuje się projektowaniem i realizacją rusztowań fasadowych oraz przemysłowych Layer. Działalność przedsiębiorstwa wiąże się z pracą wykonywaną na wysokości. Realizowany jest montaż, demontaż rusztowań, jak i dzierżawy rusztowań na terenie kraju i zagranicą. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów przemysłowych wiedzy specjalistycznej przy budowie obiektów przemysłowych. Od 2014 roku, InTech posiada certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, SCC Petro. Wyjazd studyjny będzie związany z warsztatami praktycznymi.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS6 (15. studentów) – Warszawa, Toruń
Wyjazd dwudniowy – planowany na przełomie maja i czerwca 2020 r
.
Południowa obwodnica Warszawy oraz stadion żużlowy Motoarena w Toruniu
W trakcie wizyty studenci zapoznają się budową inżynierskich obiektów mostowo-drogowych południowej obwodnicy Warszawy, organizacją placu budowy, kolejnymi etapami realizowanej inwestycji oraz stalową konstrukcją stadionu żużlowego w Toruniu.

Środek transportu -  PKP II klasa, bus, miejskie środki transportu


Kierunek Inżynieria Środowiska

Szkolenia, warsztaty:

 1. Szkolenie: AutoCAD Civil 3D – Stopień I

Szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności pracy z programem AutoCAD Civil 3D. Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 7. (6 osób)
Miejsce: PK
Termin: semestr zimowy – listopad/grudzień 2019

 1. Szkolenie: AutoCAD Civil 3D – Stopień II

Szkolenie umożliwiające nabycie zaawansowanej wiedzy nt. projektowania wielowymiarowego, dodatkowej funkcjonalności oferowanej przez program, metod konfiguracji oraz dostosowania programu AutoCAD Civil 3D do swoich potrzeb.
Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 7. (6 osób)
Miejsce: PK
Termin: semestr zimowy – listopad/grudzień 2019

 1. Szkolenie: Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Szkolenie (zajęcia warsztatowe) umożliwiające rozszerzenie umiejętności hydraulicznego modelowanie sieci wodociągowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska II stopnia, studia stacjonarne, semestr 2. (10 osób)
Miejsce: PK
Termin: semestr zimowy – listopad/grudzień 2019

 1. Szkolenie: AutoCAD – Stopień II

Szkolenie pozwalające na uzyskanie wiedzy dotyczącej korzystania z zaawansowanych funkcji programu AutoCAD, rozszerzenie umiejętności pracy z programem AutoCAD w zakresie projektowania.
Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 6. (10 osób)
Miejsce: PK
Termin: semestr letni kwiecień/maj 2020


Wizyty studyjne:

Semestr zimowy:

Wizyta studyjna WS7: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie - ZUW Praga z ujęciem wody oraz ZUW Filtry w Zakładzie Centralnym

Wizyta umożliwiająca zapoznanie się z budową i eksploatacją ujęcia wody infiltracyjnej na Wiśle oraz  Zakładów Uzdatniania Wody: Centralny, Praga.
Przeznaczona dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 5 (10 osób).
Adresy: ZUW Praga: ul. Brukselska 21, 03-972 Warszawa; ZUW Filtry: ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa
Termin wizyty: 25.11.2019 r.; Godziny wizyty: 9.30-17.00; Środek lokomocji: PKP

Wizyta studyjna WS7: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie- Zakład „Czajka” 

Wizyta umożliwiająca zapoznanie się z budową i eksploatacją oczyszczalni ścieków komunalnych Czajka  ze stacją unieszkodliwiania osadów ściekowych.
Przeznaczona dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 7 (jednorazowo przeniesiona z sem. 6) (6 osób).
Adres: Ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa
Termin wizyty: 18.10.2019 r.; Godziny wizyty: 10.00-15.00; Środek lokomocji: PKP

Wizyta studyjna WS8: Eko Dolina Łężyce – Zakład Utylizacji i Przekształcania Odpadów 

Wizyta umożliwiająca zapoznanie się z funkcjonowaniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz procesami w niej stosowanymi.
Przeznaczona dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 7. (6 osób)
Adres: Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Łężyce
Termin wizyty: październik/listopad 2019 r.; Godziny wizyty: 10.00-13.00; Środek lokomocji: PKP

Wizyta studyjna WS9: Wodociągi Krakowskie – Ujęcie, Stacja Uzdatniania Wody

Wizyta umożliwiająca zapoznanie się z budową i eksploatacją ujęcia wody powierzchniowej (zbiornik i ujecie wieżowe w Dobczycach) oraz SUW Raba.
Przeznaczona dla studentów Inżynierii Środowiska II stopnia, studia stacjonarne, semestr 2. (10 osób)
Adres: Ul. Nowowiejska 19, 32-410 Dobczyce
Termin wizyty: listopad/grudzień 2019 r.; Godziny wizyty: 10.00-15.00; Środek lokomocji: PKP

Semestr letni:

Wizyta studyjna WS7: MPWiK Warszawa – Zakład Czajka (oczyszczalnia ścieków)

Wizyta umożliwiająca zapoznanie się z budową i eksploatacją oczyszczalni ścieków komunalnych Czajka  ze stacją unieszkodliwiania osadów ściekowych.
Przeznaczona dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 6. (10 osób)
Adres: Ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa
Termin wizyty: kwiecień/maj 2020 r.; Godziny wizyty: 10.00-15.00; Środek lokomocji: PKP

Wizyta studyjna WS10: Krakowski Holding Komunalny– Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie

Wizyta umożliwiająca zapoznanie się z przebiegiem procesów termicznego przekształcania odpadów, wpływem termicznego przekształcania odpadów na środowisko oraz sposobami i metodami kontroli i sterowania tymi procesami.
Przeznaczona dla studentów Inżynierii Środowiska II stopnia, studia stacjonarne, semestr 3.(10 osób)
Adres: Ul. Jerzego Giedroycia 23, 31-981 Kraków
Termin wizyty: kwiecień/maj 2020 r.; Godziny wizyty: 10.00-15.00; Środek lokomocji: PKP


Kierunek Geodezja i Kartografia

Szkolenia:

 1. Kurs modelowania danych 3D w programie Revit I i II ST- Szkolenie pozwala na zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami programu Revit i modelowania 3D. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych studentów Politechniki Koszalińskiej poprzez poznanie sposobów pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, otwory ścienne, stropy, dachy i schody.

Szkolenie zakończone egzaminem. Międzynarodowy Certyfikat CAD firmy Autodesk (wystawiany w języku angielskim).
Liczba godzin szkolenia: 2 x 21
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej
Termin realizacji: semestr zimowy listopad 2019- styczeń 2020
Grupa docelowa: studenci/ki  studiów stacjonarnych sem. 5,7 I stopnia, 2 II stopnia  - 10 osób

 1. Kurs obsługi UAV- szkolenie pozwala na uzyskanie uprawnień do lotów UAV (BVLOS) wykorzystywanych w nowoczesnej fotogrametrii.

Liczba godzin szkolenia: 2 x 21
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej
Liczba godzin szkolenia: 40
Termin realizacji: semestr zimowy październik-listopad 2019
Grupa docelowa: studenci/ki  studiów stacjonarnych sem. 5,7 I stopnia, 2 II stopnia  - 10 osób