Logo Power

 


UWAGA !

RUSZA REKRUTACJA DO MODUŁU PROGRAMÓW STAŻOWYCH

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej: POWR.03.05.00-00-Z219/17

DOTYCZY STUDENTÓW SEM. 5 i 6 NA KIERUNKACH: BUDOWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dokumenty przyjmowane są w dniach 10 maja – 7 czerwca 2021 r.

Dokumenty do rekrutacji należy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać – i donieść oryginały do pokoju 110C do pani dr Renaty Świderskiej-Dąbrowskiej (tel. 94 34 78 675 ). Można wstępnie wysłać skany (albo zdjęcia) dokumentów na podany adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po skończonej rekrutacji osoby przyjęte muszą donieść oryginały.

Przy rekrutacji obowiązuje lista rankingowa (zgodnie z regulaminem – liczy się średnia z ocen z poprzedniego roku, przynależność do kół naukowych, samorządu, itp.).
Czas trwania stażu: 1 miesiąc (nie łączyć z praktyką zawodową) – 120 godzin, tygodniowo minimum 20 godzin.
Staże mogą odbywać się w miesiącach: od czerwca do września.
Studenci skierowani na staż otrzymują wynagrodzenie, ponadto mogą ubiegać się o zwrot kosztów wynajęcia stancji (do wysokości 320 zł/mc) oraz zwrot kosztów biletu miesięcznego na dojazdy do miejsca stażu, a także potrzebne badania lekarskie i ubezpieczenie.
Potrzebne dokumenty do rekrutacji:

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u pani Renaty Świderskiej-Dąbrowskiej.


UWAGA!!! STUDENCI Rekrutacja do projektu przedłużona do 28 października 2020

Rusza III edycja programu POWR

Cel projektu:

Poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią

Działania dotyczące studentów:

 • Podniesienie kompetencji studentów PK przez realizację

- zajęć warsztatowych i szkoleń certyfikowanych rozwijających kompetencje zawodowe

- zadań praktycznych i wizyt studyjnych rozwijających kompetencje zawodowe

 • Nabycie przez studentów doświadczenia w zawodzie zgodnym z realizowanym kierunkiem studiów dzięki udziałowi w stażach u pracodawców

 

Rekrutacja w roku akademickim 2020/2021 – wydział WILŚiG:

Rekrutacja dotyczy form wsparcia w semestrze letnim i zimowym

Termin rekrutacji: 1 – 21 października 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Budynek C, pokój 107C

(Kierownik Biura Wydziału – pani Joanna Gładziszewska)

poniedziałek  - piątek w godzinach: 8-10, 14-15

Uwaga:

Rekrutacja dotycząca płatnych staży dla studentów semestru 6. na kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska będzie przeprowadzona osobno – na początku semestru letniego.

więcej -->>

Edycje:

I edycja – rok akademicki 2018/2019

II edycja – rok akademicki 2019/2020

III edycja – rok akademicki 2020/2021

IV edycja – rok akademicki 2021/2022

 

Wsparciem mogą być objęci studenci 4, 5, 6 i 7 semestru studiów I stopnia oraz studenci 1, 2 i 3 semestru studiów II stopnia

 

Formy wsparcia:

- certyfikowane szkolenia (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia)

- zajęcia warsztatowe (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

- wizyty studyjne (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

- staże (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

 

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin – do pobrania:

 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz danych uczestnika
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o wyborze form wsparcia
 5. Oświadczenie o wskaźniku monitorowania
 6. Regulamin realizacji modułu 2 – podnoszenie kompetencji studentów

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych realizowanych na  Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w ramach Modułu 2 Podnoszenie kompetencji studentów w roku akademickim 2020/2021

Kierunek Budownictwo

Szkolenia, warsztaty:

 1. Szkolenie realizowane w dwóch modułach:

a. Warunki kontraktowe FIDIC w procesie inwestycyjnym
szkolenie w formie praktycznych warsztatów, a dotyczące praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg warunków kontraktowych FIDIC,  z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego i prawa unijnego.

Liczba godzin modułu to 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Realizacja – semestr zimowy - listopad/grudzień 2020,
Miejsce szkolenia – PK
Dla studentów semestru 7. Budownictwo I stopień,  KBI i BD (14 osób)

b. Warunki kontraktowe FIDIC w praktyce
szkolenie obejmuje poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, oraz praktyczne wskazówki dla przyszłego : Kierownika Kontraktu, Wykonawcy, Pracowników Wykonawcy oraz Zamawiającego i Inżyniera.

Liczba godzin modułu to 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Realizacja – semestr letni - maj/czerwiec 2021,
Miejsce szkolenia – PK
Dla studentów semestru 6. Budownictwo I stopień,  KBI i BD (14 osób)

Szkolenia zakończą się egzaminem i certyfikacją, a uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje w zakresie warunków kontraktowych FIDIC wraz z programem szkolenia oraz skryptem.

 1. Zajęcia warsztatowe: Modelowanie i analiza konstrukcji w środowisku SIMULIA-ABAQUS

Celem zajęć jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności prowadzenia obliczeń w ramach Komputerowego Wspomagania Obliczeń Inżynierskich (CAE), dotyczących komputerowej analizy konstrukcji inżynierskich i budowlanych przy pomocy Metody Elementów Skończonych (MES) w środowisku jednego z najbardziej uznanych, zaawansowanych i nowoczesnych systemów obliczeń MES: SIMULIA - ABAQUS Unified FEA (Dassault Systémes®). Tematyka zajęć wykracza poza obszar studiów I stopnia i tym samym pozwala uczestnikom na poszerzenie swoich kompetencji.
Na zakończenie zajęć warsztatowych studenci uzyskują wpis w suplemencie do dyplomu informujący o odbyciu dodatkowych zajęć warsztatowych.
Wszystkie zajęcia są prowadzone w dwóch grupach maksymalnie 10 osobowych, w pracowni komputerowej, przy wsparciu dwóch doświadczonych prowadzących podczas każdej godziny zajęć, w każdej grupie.

Liczba godzin:  26 (zajęcia w pracowni komputerowej)
Realizacja – semestr letni 2021 (marzec – czerwiec)
Zajęcia fakultatywne dla studentów kierunku Budownictwo, studiów I stopnia, Budownictwo KBI i BD , semestr 6  (2 grupy po 10 osób)
Więcej informacji na stronie: http://www.kmb.tu.koszalin.pl/abaqus/


Wizyty studyjne:

Semestr zimowy – dotyczy studentów Budownictwa II stopnia oraz studentów I stopnia semestru 5. oraz 7. (KBI i BD)

Wizyta studyjna WS4 (10. studentów) - Pomorze Zachodnie. Wieże i maszty.
Wyjazd jednodniowy – planowany termin- październik 2020

Wieże i maszty.
Wyjazd będzie związany z uzupełnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania i realizacji konstrukcji inżynierskich. Studenci będą mogli zapoznać się z realizacjami wież widokowych, dostrzegalni przeciwpożarowych, masztów i wiatraków.

Środki transportu – autokar

Wizyta studyjna WS3 (10. studentów) - Koszalin - Kołobrzeg
Wyjazd jednodniowy – planowany termin - listopad 2020

W trakcie wizyty WS3 studenci odwiedzą place budów największych inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych realizowanych m. in.  w Koszalinie i w Kołobrzegu.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS5 (10. studentów) - Grudziądz
Wyjazd jednodniowy – planowany termin - trzeci tydzień stycznia 2021
Firma THYSSENKRUPP
Firma zajmuje się dystrybucją stali i tworzyw sztucznych na terenie naszej części Europy.  Celem wizyty studyjnej byłoby obejrzenie nowego centrum dystrybucji  w Nowych Marzach koło Grudziądza oraz zapoznanie się z konstrukcją wielkopo- wierzchniowych hal stalowych. Materiały dostarczane są z magazynów, zarówno w formatach standardowych jak i w wymiarach specjalnych dopasowanych do indywi-dualnych potrzeb. W ciągłej ofercie magazynowej składowane są wyroby hutnicze ze stali węglowej, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych, takie jak rury, blachy, kształtowniki oraz płyty z tworzyw sztucznych dla reklamy, przemysłu i budownictwa oraz  materiały spawalnicze.

Środek transportu -  autokar

Semestr letni – dotyczy studentów I stopnia  semestru 4. i 6.  oraz studentów II stopnia semestru 3.

Wizyta studyjna WS1 (18. studentów) - Koszalińskie wytwórnie konstrukcji stalowych i betonowych
Wyjazd jednodniowy – planowany termin - marzec 2021
Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie studentów z działalnością firm koszalińskich zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji stalowych oraz produkcją betonu.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS2 (15. studentów) - Wrocław
Wyjazd dwudniowy – planowany termin -  maj 2021

Wizyta studyjna poświęcona jest historii mostownictwa. Studenci zapoznają się z konstrukcją i wyposażeniem wrocławskich mostów oraz kładek dla pieszych.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS6 (15. studentów) – Warszawa, Toruń
Wyjazd dwudniowy – planowany termin - przełom maja i czerwca 2021

Południowa obwodnica Warszawy oraz stadion żużlowy Motoarena w Toruniu
W trakcie wizyty studenci zapoznają się budową inżynierskich obiektów mostowo-drogowych południowej obwodnicy Warszawy, organizacją placu budowy, kolejnymi etapami realizowanej inwestycji oraz stalową konstrukcją stadionu żużlowego w Toruniu.

Środek transportu - autokar

Zaległe wizyty studyjne z roku ak. 2019/2020:

Wizyta studyjna WS2 (15. studentów) – Świdwin (wizyta zaległa)
Wyjazd jednodniowy planowany był w  maju 2020 r., ale z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wyjazd został przełożony na semestr zimowy.
Przewidywany termin wizyty WS2 -  październik 2020
Świdwin – InTech Rusztowania
Firma zajmuje się projektowaniem i realizacją rusztowań fasadowych oraz przemysłowych Layer. Działalność przedsiębiorstwa wiąże się z pracą wykonywaną na wysokości. Realizowany jest montaż, demontaż rusztowań, jak i dzierżawy rusztowań na terenie kraju i zagranicą. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów przemysłowych wiedzy specjalistycznej przy budowie obiektów przemysłowych. Od 2014 roku, InTech posiada certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, SCC Petro. Wyjazd studyjny będzie związany z warsztatami praktycznymi.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS1 (18. studentów) – Chojnice (wizyta zaległa)
Wyjazd jednodniowy planowany był w  marcu 2020 r., ale z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wyjazd został przełożony na semestr zimowy.
Przewidywany termin wizyty WS1 -  listopad 2020
Mostostal Chojnice Sp. z o.o
W trakcie wizyty studyjnej WS1 w Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Chojnicach studenci zapoznają się z przebiegiem procesów cięcia i  spawania  blach i kształtowników stalowych oraz  metodami spawania. Zapoznają się również z realizacją ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych w postaci odpowiednich powłok malarskich oraz z przepisami BHP obowiązującymi w wytwórniach konstrukcji stalowych. Ważnym elementem wizyty będzie również zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą elementów wysyłkowych.

Środek transportu -  autokar


Kierunek Inżynieria Środowiska

Szkolenia, warsztaty:

 1. Szkolenie: AutoCAD Civil 3D – Stopień I

Szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności pracy z programem AutoCAD Civil 3D. Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 7. (10 osób)
Miejsce: PK
Termin: semestr zimowy – listopad/grudzień 2020

 1. Szkolenie: Revit MEP

Szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności pracy z programem Revit MEP, który jest dedykowany dla inżynierów i projektantów instalacji: wod.-kan., wentylacji, elektrycznych i mechanicznych. Studenci zdobędą umiejętności projektowania parametrycznego instalacji rurowych wod.-kan., rur i kanałów wentylacyjnych, jak również wykonywania różnego rodzaju analiz (ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia).
Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 7. (10 osób)
Miejsce: PK
Termin: semestr zimowy – listopad/grudzień 2020

 1. Szkolenie: AutoCAD – Stopień II

Szkolenie pozwalające na uzyskanie wiedzy dotyczącej korzystania z zaawansowanych funkcji programu AutoCAD, rozszerzenie umiejętności pracy z programem AutoCAD w zakresie projektowania.
Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 6. (8 osób)
Miejsce: PK
Termin: semestr letni kwiecień/maj 2021


Wizyty studyjne:

Semestr zimowy:

Wizyta studyjna WS7 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie – Zakład Produkcji Wody Miedwie, 74-106 Żelewo
Dla studentów IŚ, sem. 5 st. I stopnia, rok 3 (8 osób)
Termin wizyty: październik/listopad 2020
Godziny wizyty: 10.00-13.00
Wizyta, umożliwiająca zapoznanie beneficjentów projektu z budową i eksploatacją ujęcia i stacji uzdatniania wody powierzchniowej, stanowiących podstawowe źródło zaopatrzenia mieszkańców Szczecina w wodę do spożycia. 

Środek transportu - autokar/bus

Wizyta studyjna WS8 Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie
ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów
Dla studentów IŚ, sem 7, st. I stopnia, rok 4 (10 osób)
Termin wizyty: październik/listopad 2020
Godziny wizyty: 10.00-13.00
Udział w wizycie studyjnej umożliwi Studentów zapoznanie się z funkcjonowaniem Regionalnej Instalacji Odzysku Odpadów Komunalnych oraz procesami w niej stosowanymi. Wyjazd ma na celu wsparcie nabywanych przez Studenta w trakcie projektu kompetencji zawodowych. Wizyta ma dać Studentom możliwość zapoznania się ze strukturą firmy oraz zakresem jej funkcjonowania.

Środek transportu - autokar/bus

Wizyta studyjna WS7 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie - Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany
ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin
Dla studentów IŚ, sem 7, st. I stopnia, rok 4 (10 osób)<jednorazowo przeniesiona z sem. 6 - obejmuje studentów 3 roku z roku ak. 2019/20>
Termin wizyty: listopad/grudzień 2020
Godziny wizyty: 10.00-14.00
Wizyta, umożliwiająca zapoznanie beneficjentów projektu z budową i eksploatacją oczyszczalni ścieków komunalnych Pomorzany w Szczecinie wraz z urządzeniami gospodarki osadowej, w tym termicznego przekształcania osadów ściekowych.

Środek transportu - autokar/bus

Semestr letni:

Wizyta studyjna WS7 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie - Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany
ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin
Dla studentów IŚ, sem 6, st. I stopnia, rok 3 (8 osób)
Termin wizyty: kwiecień/maj 2021
Godziny wizyty: 10.00-14.00
Wizyta, umożliwiająca zapoznanie beneficjentów projektu z budową i eksploatacją oczyszczalni ścieków komunalnych Pomorzany w Szczecinie wraz z urządzeniami gospodarki osadowej, w tym termicznego przekształcania osadów ściekowych.

Środek transportu - autokar/bus


Kierunek Geodezja i Kartografia

Szkolenia:

 1. Kurs modelowania danych 3D w programie Revit I i II ST

Szkolenie pozwala na zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami programu Revit i modelowania 3D. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych studentów Politechniki Koszalińskiej poprzez poznanie sposobów pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, otwory ścienne, stropy, dachy i schody.
Szkolenie zakończone egzaminem. Międzynarodowy Certyfikat CAD firmy Autodesk (wystawiany w języku angielskim).
Liczba godzin szkolenia: 2 x 21
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej
Termin realizacji: semestr zimowy październik 2020 - styczeń 2021
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 5, 7 I stopnia, 1-3 II stopnia  - 10 osób

 1. Szkolenie BVLOS do 25 kg 

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie pilotowania dronem poza zasięgiem wzroku do 25 kg. Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej Studenci zapoznają się między innymi z prawem lotniczym, meteorologią oraz zasadami pilotażu drona. W części praktycznej Studenci nauczą się pilotowania statku powietrznego.
Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej
Liczba godzin szkolenia: 40
Termin realizacji: semestr zimowy październik - listopad 2020
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 5, 7 I stopnia, 1-3 II stopnia  - 10 osób