Kierunki studiów
na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG)
Politechniki Koszalińskiej


Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin


OFERTA WYDZIAŁU


Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oferuje w roku akademickim 2017/2018
możliwość studiowania na trzech kierunkach, na trzech stopniach studiów.

- STUDIA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE,

- STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE,

- STUDIA III STOPNIA - DOKTORANCKIE,

- INFORMATORY,

- INFORMACJE DODATKOWE,

- ZASADY REKRUTACJI

 


 

STUDIA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE

Studia I stopnia (inżynierskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

W zależności od kierunku, kształcenie może się odbywać na różnych specjalnościach. Wymienione poniżej specjalności dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Specjalności na kierunku Budownictwo (I stopień):

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (I stopień):

Specjalność na kierunku Geodezja i Kartografia (I stopień):

Dodatkowe informacje dotyczące studiów inżynierskich

 • Nauka na studiach stacjonarnych trwa 7 semestrów, natomiast na studiach niestacjonarnych 9 semestrów (wyłącznie na kierunku Geodezja i Kartografia studia niestacjonarne trwają 8 semestrów).
 • Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

- - -

Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin

- - -

 

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Studia stopnia II (magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

W zależności od kierunku, kształcenie może się odbywać na różnych specjalnościach. Wymienione poniżej specjalności dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Specjalności na kierunku Budownictwo (II stopień):

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (II stopień):

Specjalność na kierunku Geodezja i Kartografia (I stopień)

Dodatkowe informacje dotyczące studiów magisterskich

 • Nauka na studiach stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry.
 • Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Na studia II stopnia na kierunku Budownictwo mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo.
 • Na studia II stopnia na kierunku Inżyniera Środowiska mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.
 • Na studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia.
 • Absolwenci studiów I i II stopnia kierunków: Budownictwo i Inżynieria Środowiska zgodnie z ustawą "Prawo budowlane" posiadają wykształcenie, pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane.
 • Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (8 semestrów).

- - -

Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin

- - -

 

STUDIA III STOPNIA - DOKTORANCKIE

Studia stopnia III (doktoranckie)

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach Studiów Doktoranckich.

- - -

 

INFORMATORY

Informatory

 • Przewodnik dla studenta, zawierający dodatkowe informacje przybliżające studia na Politechnice Koszalińskiej
  (wydany w 2015 r., ale w znacznej części nadal aktualny)

 

Ulotki o ofercie Wydziału na rok 2017/2018

- - -

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje

- - -

Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin

Informacje o zasadach rekrutacji znajdują się na stronie Zasady Rekrutacji

- - -

 

Oprac. MR

Poprawiono: poniedziałek, 05, luty 2018 16:41

Free business joomla templates