Kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Aktualna oferta edukacyjna Wydziału jest dostępna w systemie https://irk.tu.koszalin.pl/pl/

STUDIA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE

Studia I stopnia (inżynierskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Studia stopnia II (magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

W zależności od kierunku, kształcenie może się odbywać na różnych specjalnościach.

INFORMATORY

Informator dla kandydatów na studia (2021/2022) - spis najważniejszych informacji dla kandydatów

 

Dokumenty dotyczące kierunków studiów

Pełna dokumentacja kierunków studiów (programy kształcenia, harmonogramy itd.)  znajduje się na stronie:

http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/studia/dokumenty

 

 


  Aktualności weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich