Kierunki studiów
na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG)
Politechniki Koszalińskiej


Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin


OFERTA WYDZIAŁU


Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oferuje w roku akademickim 2017/2018 możliwość studiowania na trzech kierunkach, na trzech stopniach studiów:

- studia stopnia I (inżynierskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

- studia stopnia II (magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

- studia stopnia III (doktoranckie)

W zależności od kierunku i stopnia studiów, kształcenie może się odbywać na różnych specjalnościach (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych).

Specjalności na kierunku Budownictwo (I stopień):

Specjalności na kierunku Budownictwo (II stopień):

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (I stopień):

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (II stopień):

Specjalność na kierunku Geodezja i Kartografia - Geodezja Gospodarcza (I i II stopień).

 

Studia I stopnia - inżynierskie

Nauka na studiach stacjonarnych trwa 7 semestrów, natomiast na studiach niestacjonarnych 9 semestrów (wyłącznie na kierunku Geodezja i Kartografia studia niestacjonarne trwają 8 semestrów). Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

 

Studia II stopnia - magisterskie

Nauka na studiach stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

 

Studia III stopnia - doktoranckie

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (8 semestrów).

 

Dodatkowe informacje

Na studia II stopnia na kierunku Budownictwo mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo.

Na studia II stopnia na kierunku Inżyniera Środowiska mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

Na studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia.

Absolwenci studiów I i II stopnia kierunków: Budownictwo i Inżynieria Środowiska zgodnie z ustawą "Prawo budowlane" posiadają wykształcenie, pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane.

 

Informatory

  • Przewodnik dla studenta, zawierający dodatkowe informacje przybliżające studia na Politechnice Koszalińskiej
    (wydany w 2015 r., ale w znacznej części nadal aktualny)

 

Ulotki o ofercie Wydziału na rok 2017/2018

 

Dodatkowe informacje

- - -

Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin


 

Oprac. Zespół redakcyjny

Free business joomla templates