Informacje nt. Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej na stronie:https://www.tu.koszalin.pl/kat/215/szkola-doktorska