Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG)
Politechniki Koszalińskiej


ZASADY REKRUTACJI na studia


Dokładne informacje na temat oferty Wydziału można znaleźć na stronie - Oferta Wydziału.

Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin


INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI na rok akademicki 2017/2018


Przebieg rekrutacji (ważne)

 • Szczegółowa informacja o przebiegu rekrutacji, w poszczególnych etapach,
  znajduje się na stronie: Aktualności w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 • Kandydaci rejestrują się przez Internet (poprzez system komputerowy IRK).
 • Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studia jest przesyłana drogą elektroniczną.
 • Rekrutacji podlegają jedynie kandydaci, którzy dokonali w terminie opłaty rekrutacyjnej
  (na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system rekrutacyjny).
 • Kandydat, po otrzymaniu statusu Zakwalifikowany, jest zobowiązany w wyznaczonym terminie złożyć dokumenty
  (lub przesłać pocztą) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Nie złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym czasie skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia w danej turze naboru.
 • W wypadku nieprzyjęcia kandydata w danej turze naboru, ma on prawo ponownie zgłosić chęć rekrutacji na wybrane kierunki studiów w następnej turze, w ramach dokonanej już opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA, dot. składanych dokumentów

Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje kserokopii świadectwa maturalnego (nawet potwierdzonych notarialnie).
Proszę również pamiętać, o podpisaniu imieniem i nazwiskiem każdego zdjęcia (na odwrocie).


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - WILSIG
(rekrutacja na kierunki: Budownictwo, Geodezja i Kartografia oraz Inżyniera Środowiska)

Z członkami Komisji można się kontaktować telefonicznie - numer: 94 34 78 527
oraz przy pomocy poczty elektronicznej - adres: kr-wilsig@tu.koszalin.pl
Dodatkowych informacji udzielają Dziekanaty studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 


 

Informatory

 

Ulotki o ofercie Wydziału na rok 2017/2018

 

Dodatkowe informacje

- - -

 

Oprac. MR

Zapisz

Poprawiono: piątek, 03, listopad 2017 12:02

Free business joomla templates