Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG)
Politechniki Koszalińskiej


ZASADY REKRUTACJI na studia


Dokładne informacje na temat oferty Wydziału (na rok akademicki 2017/2018)
można znaleźć na stronie - Oferta Wydziału.

Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin


INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI na rok akademicki 2017/2018


INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI na rok akademicki 2016/2017 REKRUTACJA KANDYDATÓW NA STUDIA ROZPOCZNIE SIĘ W CZERWCU

 ~ ~ ~

SYSTEM REJESTRACJI KANDYDATÓW NA STUDIA (Kliknij tutaj!)

 ~ ~ ~


 

Przebieg rekrutacji

  • Szczegółowa informacja o przebiegu rekrutacji, w poszczególnych etapach, znajduje się na stronie Aktualności w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
  • Kandydaci rejestrują się przez Internet (poprzez system komputerowy IRK).
  • Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na studia jest przesyłana drogą elektroniczną.
  • Rekrutacji podlegają jedynie kandydaci, którzy dokonali w terminie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system rekrutacyjny).
  • Kandydat, po otrzymaniu statusu Zakwalifikowany, jest zobowiązany w wyznaczonym terminie złożyć dokumenty (lub przesłać pocztą) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Nie złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym czasie skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia w danej turze naboru.
  • W wypadku nieprzyjęcia kandydata w danej turze naboru, ma on prawo ponownie zgłosić chęć rekrutacji na wybrane kierunki studiów w następnej turze, w ramach dokonanej już opłaty rekrutacyjnej.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - WILSIG

Komisja pracuje w dni robocze, w godz. od 09:00 do 15:00.
Z członkami Komisji można się kontaktować telefonicznie (numer tel.: 94 3478 661)
oraz przy pomocy poczty elektronicznej (adres: kr-wilsig@tu.koszalin.pl).

Siedziba Komisji (miejsce składania dokumentów):
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - WILSIG
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, budynek B (na parterze), pokój 3B
75-453 Koszalin

 


UWAGA, dot. składanych dokumentów

Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje kserokopii świadectwa maturalnego (nawet potwierdzonych notarialnie).
Proszę również pamiętać, o podpisaniu imieniem i nazwiskiem każdego zdjęcia (na odwrocie).

 


 

Informatory

 

Ulotki o ofercie Wydziału na rok 2017/2018

 

Dodatkowe informacje

- - -

 

Oprac. Zespół redakcyjny

Free business joomla templates