Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Atrakcyjne, dotowane szkolenia dla studentów

U w a g a :

Osoby, które nie złożyły ,,ankiety poziomu kompetencji przed rozpoczęciem wsparcia", proszone są o dostarczenie jej do Dziekanatu.

 przewiń->

Informacje ogólne o projekcie

 Z dniem 1 września 2018 r. Politechnika Koszalińska rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020 pn. „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”.

Cel projektu:

Poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią

Działania dotyczące studentów:

 • Podniesienie kompetencji studentów PK przez realizację

- zajęć warsztatowych i szkoleń certyfikowanych rozwijających kompetencje zawodowe

- zadań praktycznych i wizyt studyjnych rozwijających kompetencje zawodowe

 • Nabycie przez studentów doświadczenia w zawodzie zgodnym z realizowanym kierunkiem studiów dzięki udziałowi w stażach u pracodawców

Edycje:

            I edycja – rok akademicki 2018/2019

            II edycja – rok akademicki 2019/2020

            III edycja – rok akademicki 2020/2021

            IV edycja – rok akademicki 2021/2022

Wsparciem mogą być objęci studenci 5, 6 i 7 semestru studiów I stopnia oraz studenci 2 semestru studiów II stopnia

Formy wsparcia:

- certyfikowane szkolenia (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia)

- zajęcia warsztatowe (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

- wizyty studyjne (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

- staże (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

W ramach Projektu realizowane będą m.in. następujące kursy i szkolenia dla studentów:

Kierunek Geodezja i Kartografia

 • Kurs modelowania danych 3D w programie Revit I i II ST - szkolenie pozwala na zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami programu Revit.
 • Kurs obsługi UAV - szkolenie pozwala na uzyskanie uprawnień do lotów UAV wykorzystywanych w nowoczesnej fotogrametrii.

Kierunek Budownictwo

 • Warunki kontraktowe FIDIC w praktyce – szkolenie obejmuje wprowadzenie do FIDIC  oraz praktyczne wskazówki dla: kierownika kontraktu, wykonawcy, pracowników wykonawcy oraz zamawiającego i inżyniera.
   
 • Warunki kontraktowe FIDIC w procesie inwestycyjnym – szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg warunków kontraktowych FIDIC,  z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego i prawa unijnego.
   
 • Modelowanie i analiza konstrukcji w środowisku SIMULIA-ABAQUS – praktyczny kurs nauki modelowania oraz obliczeń konstrukcji inżynierskich i budowlanych, w ujęciu Metody Elementów Skończonych (MES), przy pomocy zaawansowanego oprogramowania CAE - SIMULIA–ABAQUS.

 Kierunek Inżynieria Środowiska

 • AutoCAD Stopień II - szkolenie z programu AutoCAD pozwalające na uzyskanie wiedzy dotyczącej korzystania z zaawansowanych funkcji programu AutoCAD oraz rozszerzenie umiejętności pracy z programem AutoCAD w zakresie projektowania.
 • AutoCAD Civil 3D Stopień I - szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności pracy z programem AutoCAD Civil 3D.
   
 • AutoCAD Civil 3D Stopień II – szkolenie umożliwiające nabycie zaawansowanej wiedzy nt. projektowania wielowymiarowego, dodatkowej funkcjonalności oferowanej przez program, metod konfiguracji oraz dostosowania programu AutoCAD Civil 3D do swoich potrzeb. 
   
 • Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej - szkolenie umożliwiające rozszerzenie umiejętności hydraulicznego modelowania sieci wodociągowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

 Szczegółowy opis szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych (pdf)

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 – wydział WILŚiG:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROGRAMU UNIJNEGO

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej: POWR.03.05.00-00-Z219/17

DOTYCZY STUDENTÓW SEM. 5 i 6 NA KIERUNKACH:

BUDOWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dokumenty przyjmowane są w pokoju 107C w dniach 1 – 6 marca

Dokumenty do pobrania:

Informacja o zakwalifikowaniu – 7 marzec

Wolne miejsca:

Budownictwo:

Inżynieria Środowiska:

 •  Szkolenie AutoCad – stopień II
 •  Wizyty studyjne (wycieczki):
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Warszawa

Staże

Rekrutacja na staże przedłużona do 30 kwietnia 2019.

Dokumenty przyjmowane są w dniach 1 – 29 marca w pokojach:

Celem staży jest umożliwienie Studentom wzbogacenia umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Czas trwania stażu to 1-miesiąc (120 godz ). Staże będą płatne. Ponadto refundowany jest wydatek dotyczący zakupu biletu miesięcznego za okres odbywania stażu komunikacją zbiorową w miejscowości odbywania stażu. W przypadku, gdy staż realizowany jest w okresie wakacji i odbywa się w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania uczestnika stażu możliwe jest sfinansowanie w ramach projektu kosztów związanych z zakwaterowaniem.

W roku 2019 staże będą obejmowały Studentki i Studentów WILSIG, którzy ukończyli w semestrze letnim 2018/2019 sem. 6 studiów stacjonarnych I stopnia [inżynierskich] na kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Pozostałe roczniki zostaną objęte wsparciem w roku 2020, 2021 i 2022.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną podane w semestrze letnim 2018/2019.

Pakiet dokumentów (umowa oraz inne)

Plakat informacyjny (pdf)

Przejdź do góry