Dokumenty dla studentów


Informacje podstawowe

 


Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej /I-II 2018 r./

- na studiach stacjonarnych

- na studiach niestacjonarnych


Dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Dokumenty różne

- - -

Dokumenty dotyczące dyplomowania

 


 

 - - -

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Nauczania, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych.