Dokumenty dla studentów


Informacje podstawowe

Dokumenty BOS

Dokumenty do pobrania na stronie Biura Obsługi Studenta lub pod linkiem

Dokumenty dot. obrony prac dyplomowych

 

 


 

 - - -

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich