Dokumenty dla studentów


Informacje podstawowe

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - semestr letni - studia stacjonarne

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - semestr letni - studia niestacjonarne

Komunikaty dla studentów studiów niestacjonarnych

 1. Zobowiązuję studentów do zapoznania się z Regulaminem studiów Politechniki Koszalińskiej (wprowadzonym Uchwałą Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 18/2015
  z dnia 22 kwietnia 2015 r.).

 2. Sprawy związane z opłatami, stypendiami i pomocą socjalną należy załatwiać w 104C – dziekanat (sprawy socjalne), tel. 94 34-78-509
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny przyjęć: poniedziałek-czwartek 900-1300 oraz w soboty podczas zjazdów 900-1300.
 1. Na stronie wydziałowej http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/studenci są dostępne m. in: organizacja roku akademickiego 2017/2018, harmonogram zjazdów na 
  studiach niestacjonarnych oraz plany zajęć dydaktycznych (proszę przed zjazdami wobec możliwych korekt sprawdzać ich aktualność).

 2. Studenci 1-go roku studiów są zobowiązani do złożenia w terminie do 29.10.2018 r. (pok.115C – kierunki Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska;  105C – kierunek     Geodezja i Kartografia), wypełnionej w dwóch egzemplarzach „Umowy o warunkach    odpłatności za usługi edukacyjne”. Wzór umowy  (2 egzemplarze) można  pobrać ze strony USOSweb (zakładka Aktualności). W Umowie, Wydział reprezentuje dr inż. Marek Nowakowski - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych.

 3. Składając Umowę należy podpisać akt ślubowania. Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej należy pobrać ze strony wydziałowej: http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/studenci/edi-student
 4. Czesne za semestr w wysokości 1950,00 zł należy wpłacić w terminie do 15.10.2018 r. (za semestr zimowy) oraz do 15.03.2019 r. (za semestr letni). Należy również zapłacić za indeks i legitymację (26,00 zł) dokonując wpłaty na swoje konto w USOSie (podając jako login swój PESEL; hasło należy wygenerować.

 5. W USOSie można m in. odczytać stan wniesionych wpłat oraz ewentualne zaległości w opłatach oraz oceny uzyskiwane przez studenta z poszczególnych zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrach; są również dostępne wzory różnych pism, druków i deklaracji.

Dr inż. Marek Nowakowski – Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Programy kształcenia i plany studiów

Dokumenty różne

Dokumenty dotyczące dyplomowania

 


 

 - - -

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Nauczania, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych.