Studenckie koła naukowe na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i GeodezjiInżynierskie Koło Studenckie IKS
 
(koło studentów Budownictwa)
 Studenckie Koło Naukowe AQUA
(koło studentów Ochrony Środowiska)
 

 Aktualność informacji weryfikuje Prodziekan ds. Nauczania.