Studenckie koła naukowe na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Inżynierskie Koło Studenckie IKS 
(koło studentów Budownictwa)


Studenckie Koło Naukowe "Bioanalityka"

 


 Aktualność informacji weryfikuje Prodziekan ds. Nauczania.