Studenckie koła naukowe na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Inżynierskie Koło Studenckie IKS 
(koło studentów Budownictwa)


Studenckie Koło Naukowe "Bioanalityka"

 


Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich