Oprogramowanie komputerowe dostępne dla studentów i pracowników WILŚiG


   Informujemy, że studenci oraz pracownicy naszego Wydziału, dzięki zawartym przez Wydział oraz Uczelnię umowom i wykupionym licencjom, mogą za darmo korzystać z następujących programów komputerowych na komputerach służbowych oraz prywatnych:

- Oprogramowanie firmy Microsoft - w ramach Programu Microsoft Imagine (dawniej MSDN AA), zgodnie z umową zawartą z firmą Microsoft, można korzystać z dowolnych systemów operacyjnych tworzonych przez Microsoft oraz narzędzi programistycznych (oferta nie zawiera pakietu Microsoft Office) -> dalsze informacje;

- Oprogramowanie firmy Autodesk - dzięki portalowi społecznościowemu firmy Autodesk, dla studentów kierunków technicznych, można korzystać z dowolnych programów tworzonych przez tą firmę ) -> dalsze informacje;

- Program MATLAB - Politechnika Koszalińska dokonała zakupu licencji MATLAB TAH (licencji kampusowej), dzięki czemu wszyscy studenci oraz pracownicy mogą bezpłatnie korzystać z tego oprogramowania -> dalsze informacje;

- Program STATISTICA - Politechnika Koszalińska dokonała zakupu licencji uczelnianej, dzięki czemu wszyscy studenci oraz pracownicy mogą bezpłatnie korzystać z tego oprogramowania -> dalsze informacje;

- System obliczeniowy SIMULIA-ABAQUS - dzięki portalowi społecznościowemu firmy Dassault Systèmes, dla studentów kierunków technicznych. System do nieliniowej analizy konstrukcji, płynów oraz gazów (licencja dla studentów WILŚiG, do stosowania na komputerach prywatnych) -> dalsze informacje.

 

 

 


 Podstawowe usługi sieciowe


 

- Publiczna, darmowa, akademicka sieć bezprzewodowa Eduroam -> dalsze informacje.

 


Pozostałe usługi sieciowe, dostępne w ramach Projektu PLATON


 

 

Za prawidłowe działanie wymienionych usług w obszarze sieci uczelnianej oraz wydziałowej odpowiada UCTI.