Program STATISTICA


 Statistica - licencja ogólnouczelniana dla wszystkich

Politechnika Koszalińska zakupiła ogólnouczelnianą licencję programu STATISTICA. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów. Oprogramowanie można zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję można wykorzystywać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne. Udostępnieniem kodów oraz nośników zajmuje się UCTI

 

Informacje o programie: StatSoft Polska