Programy Autodesk


Studenci Naszego Wydziału są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z edukacyjnych wersji oprogramowania firmy Autodesk. Jest to możliwe poprzez portal społecznościowy firmy Autodesk dla studentów kierunków technicznych.

W kolejnej edycji tego programu nastąpiły zmiany - teraz licencje dla studentów są jednoroczne oraz należy potwierdzić status studenta.

Dostęp do wersji studenckich można uzyskać poprzez stronę programu.

https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview
Student and Education Software | 1-Year License | Autodesk Education Community Unlock your creative potential with access to 3D design software from Autodesk. Software downloads are available to students, educators, educational institutions.

Należy przygotować zdjęcie legitymacji studenckiej, która jest jednym z akceptowanych dokumentów przez Autodesk w programie dla studentów.

Proszę zalogować się na w/w stronie lub zarejestrować (jeżeli Państwo nie posiadają konta) i wybrać Naszą Uczelnię, następnie należy potwierdzić status studenta przesyłać (przeciągając) wcześniej przygotowane zdjęcie legitymacji studenckiej.

Po weryfikacji przez Autodesk powinni Państwo otrzymać dostęp do w/w wersji edukacyjnych dla studentów.