Sieć EDUROAM


  •  Eduroam - to darmowa, publiczna sieć, zapewniająca dostęp do Internetu studentom i wykładowcom na naszej Uczelni oraz innych uczelniach krajowych i europejskich.
  • podstawowe informacje o Eduroam można znaleźć na stronach www.eduroam.pl oraz  www.eduroam.org,
  • operatorem sieci Eduroam w Koszalinie jest Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI),
  • informacje o sieci znajdują się na stronie https://eduroam.politechnika.koszalin.pl:9601/,
  • z sieci mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy,
  • rejestracja jest prowadzona poprzez stronę - rejestracja użytkowników,
  • w serwisie można również znaleźć informacje o wymaganej konfiguracji ustawień sieciowych w typowych systemach operacyjnych.