Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią.

Okres trwania projektu: 1 września 2019 r. - 31 sierpnia 2023 r. 

 

UWAGA DOKTORANCI !

Rekrutacja do projektu POWER w roku akademickim 2019/2020

Termin rekrutacji: ..................... listopad 2019 r.

Miejsce składania dokumentów: pok. 104C, budynek C, ul. Śniadeckich 2, Koszalin 

Dokumenty rekrutacyjne i regulamin do pobrania

   1) ankieta zgłoszenia (DRAFT) - zał. A1

   2) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (DRAFT) - zał. A2

   3) formularz danych doktoranta (DRAFT) - zał. A3

   4) regulamin (DRAFT) - regulamin

  • Załącznik B1 – Zasady wewnętrzne uzyskania dofinansowania do konferencji krajowych w ramach Modułu 5 Studiów Doktoranckich (DRAFT)
  • Załącznik B2 - Wniosek o dofinansowanie na pokrycie kosztów konferencji w okresie realizowania zadania (DRAFT)
  • Załącznik B3 - Rekomendacja opiekuna/promotora (DRAFT)
  • Załącznik C1 - Zasady wewnętrzne uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów upowszechniania badań w formie publikacji w ramach Modułu 5 Studiów Doktoranckich (DRAFT)
  • Załącznik C2 - Wniosek o dofinansowanie na pokrycie kosztów publikacji w okresie realizowania zadania (DRAFT)
  • Załącznik C3 - Rekomendacja opiekuna/promotora (DRAFT)
  • Załącznik D1 - Zasady wewnętrzne uzyskania dofinansowania na realizację zadania badawczego Modułu 5 Studiów Doktoranckich (DRAFT)
  • Załącznik D2 - Karta zadania badawczego (DRAFT)
  • Załącznik D3 - Preliminarz kosztów zadania badawczego (DRAFT)