Studia Doktoranckie - Kadra


Nauczyciele akademiccy Wydziału uprawnieni do pełnienia funkcji opiekuna naukowego oraz promotora w przewodach doktorskich

Dyscyplina: Budownictwo

Prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska, Katedra Geotechniki
Prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski, Zakład Konstrukcji Metalowych
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz, Katedra Mechaniki Budowli
Prof. dr hab. inż. Maciej Werno, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Prof. dr hab. Yuriy Zozulyak, Katedra Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Prof. dr inż. Jan Filipkowski, Katedra Mechaniki Budowli
Dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK, Katedra Mechaniki Budowli
Dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK, Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK, Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK, Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych

Dyscyplina: Inżynieria Środowiska

Prof. dr hab. inż. Aleksander Shkarovski, Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
Prof. dr hab. Kazimierz Szymański, Katedra Gospodarki Odpadami
Dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK, Zakład Techniki Wodno-Ściekowej i Utylizacji Odpadów
Dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK, Katedra Gospodarki Odpadami
Dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK, Katedra Gospodarki Odpadami
Dr hab. inż. Stanisław Maciejewski prof. PK, Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki

Dane kontaktowe do w/w promotorów znajdą Państwo w systemie USOS