Samorząd Doktorantów WILŚiG


Skład Samorządu Doktorantów WILŚiG:

 • mgr inż. Anna Skubała - Przewodnicząca Rady Doktorantów,
 • mgr inż. Tomasz Kogut,
 • mgr inż. Paweł Kogut,
 • mgr inż. Natalia Kołacz,
 • mgr inż. Natalia Mostowik,
 • mgr inż. Elżbieta Kuźmińska,
 • mgr inż. Aleksandra Kaleniecka.

 

Samorząd Doktorantów WILŚiG reprezentuje studentów III stopnia (naszego Wydziału) w Radzie Doktorantów Politechniki Koszalińskiej.
W skład Rady Doktorantów Politechniki Koszalińskiej wchodzą delegaci reprezentujący Wydziały prowadzące Studia Doktoranckie na Politechnice Koszalińskiej, a mianowicie:

 • Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji,
 • Wydział Elektroniki i Informatyki,
 • Wydział Mechaniczny.

 

Rada Doktorantów zajmuje się:

 • pracą w wydziałowych komisjach Socjalnych,
 • pracą w ogólnouczelnianej komisji odwoławczej ds. Socjalnych,
 • reprezentowaniem studentów przed władzami Politechniki Koszalińskiej,
 • reprezentowaniem Politechniki Koszalińskij na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych,
 • organizowania życia kulturalno-rozrywkowego Uczestników Studiów Doktoranckich Politechniki Koszalińskiej.

 

Skład osobowy Rady Doktorantów Politechniki Koszalińskiej:

 • mgr inż. Łukasz Krzyśko - Przewodniczący, Wydział Mechaniczny,
 • mgr inż. Anna Skubała - Wiceprzewodnicząca, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji,
 • mgr inż. Katarzyna Widomska - Sekretarz, Wydział Mechaniczny.

 

Delegaci:

 • mgr inż. Katarzyna Gotowała,
 • mgr inż. Aleksandra Kaleniecka,
 • mgr inż. Paweł Kogut,
 • mgr inż. Tomasz Kogut,
 • mgr inż. Elżbieta Kuźmińska,
 • mgr inż. Monika Sterczyńska,
 • mgr inż. Katarzyna Widomska,
 • mgr inż. Michał Wojtewicz.

 

Pozostałe informacje można znaleźć na stronie Facebook - Rady Doktorantów PK

Za aktualność informacji na tej stronie odpowiada Dziekanat Studiów Doktoranckich oraz Kierownik Studiów Doktoranckich.