Nauczanie w warunkach zagrożenia pandemią wirusa SaRS-COV-2


 

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych

UWAGA!!!: Na  zjeździe  w dniach 4-6 grudnia nastąpią zmiany w planie w związku  z uzupełnieniem zajęć do realizacji w trybie bezpośredniego kontaktu. Zajęcia odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych

UWAGA!!!: Od poniedziałku 7 grudnia nastąpią zmiany w planie w związku  z uzupełnieniem zajęć do realizacji w trybie bezpośredniego kontaktu. Zajęcia odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego.