Nauczanie w kontakcie bezpośrednim


 

Zarządzenia Rektora dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w warunkach zagrożenia pandemią wirusa SaRS-COV-2