Studenckie koła naukowe na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Inżynierskie Koło Studenckie IKS (koło studentów Budownictwa)

 

 

 

 

 

 

 

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich